Behandelprogramma

Bij Libra Revalidatie bieden wij zowel klinische als poliklinische behandelingen aan voor cliënten met een geamputeerd been. Alles is gericht op het streven naar een leefsituatie waarbij u zo goed en zelfstandig mogelijk kunt functioneren, in eerste instantie zonder prothese en eventueel in latere fase met prothese.

In de eerste fase van revalidatie bepaalt het multidisciplinaire team samen met u de doelen van de behandeling. In de pre-prothesegroep kijken we of iemand een geschikte kandidaat voor een prothese is. Niet iedereen krijgt na amputatie ook een prothese. Binnen het revalidatietraject worden de patiënten met een amputatie meestal in groepen behandeld. We kijken of u naast het groepsprogramma ook nog individuele begeleiding nodig heeft.

U begint met oefenen en trainen zonder prothese zodat we de juiste voorwaarden creëren voor het aanmeten van een prothese, zoals kracht, conditie en stompvorm. Tevens kijken we naar andere voorwaarden die nodig zijn om te kunnen gaan lopen met prothese. Indien deze voorwaarden voldoende aanwezig zijn, zullen we verder gaan naar de volgende stap en een prothese laten aanmeten. Na het aanmeten van de prothese begint het oefenen, eerst in de loopbrug. Zodra u veilig en zelfstandig kunt lopen gaat u deelnemen aan de functionele groep. Hier traint u allerlei zaken uit het dagelijks leven. Afhankelijk van uw hulpvraag kunt u ook nog deelnemen in de groepen sporten, zwemmen, fitness en valtraining.

Het blijft mogelijk dat u nog individuele therapie krijgt van bijvoorbeeld fysiotherapie, maatschappelijk werk of psychologie.

Wetenschappelijk onderzoek

Het kan zijn dat u wordt gevraagd mee te werken aan (wetenschappelijk) onderzoek. Lees meer over deelname aan onderzoek.

Eigen regie, Samen beslissen

Invloed uitoefenen op behandelkeuzes en ruimte krijgen mee te denken in de behandelingen? Klinkt goed, maar is niet altijd makkelijk. Daarbij is coaching nodig. Libra heeft haar zorgverleners erin geschoold om revalidanten te coachen. We noemen dit ‘van zorgen naar coachen’. We hebben geleerd dat door meer te ‘coachen’ en minder te ‘zorgen’ er meer ruimte ontstaat voor uw wensen en hulpvragen.

Meer lezen

Meer folders vindt u in het digitale folderrek:

folders revalidatie