Behandelteam

Tijdens het behandeltraject wordt u geholpen door verschillende zorgprofessionals uit verschillende disciplines, die nauw met elkaar samenwerken. De revalidatiearts coördineert het revalidatieproces. Daarnaast kunt u begeleid worden door verschillende therapeuten. Denk bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker en psycholoog. Het kan ook voorkomen dat u tijdens uw behandelingen in contact komt met collega's in opleiding en stagiairs.

Revalidatiearts

De revalidatiearts is één van de specialisten die u in het ziekenhuis heeft gezien in verband met uw amputatie. In het revalidatiecentrum is de revalidatiearts eindverantwoordelijk voor de behandeling en degene die uw revalidatieproces coördineert. Bij de revalidatiearts kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld de wondgenezing, pijnklachten of medicijnen.

Dianne ten Haaf
Revalidatiearts
Willemijn van Rooij
Revalidatiearts
   
Christa van Stuivenberg-Vrielink
Revalidatiearts
Göran Zemack
Revalidatiearts


Physician Assistant

De physician assistant (PA) is een paramedicus met een aanvullende masteropleiding. De PA werkt nauw samen met de revalidatiearts en neemt diverse taken van de arts over. Hij of zij kan volledig zelfstandig werken in de gebieden waarin hij geautoriseerd is. Op andere gebieden werkt hij onder supervisie. Zo kan de PA heel goed het lichamelijk onderzoek doen, de klachten in kaart brengen, de diagnose stellen en veel voorkomende complicaties behandelen. Tevens onderhoudt de PA contacten met andere specialisten en voert diverse gesprekken met familie van de patiënt.

Hier vindt u meer algemene informatie over wat de Physician Assistant (PA) voor u kan betekenen.

 
Johan van Kessel
Physician Assistent (PA)
 


Verpleegkundig Specialist

 
Carla van de Griend
Verpleegkundig Specialist (VS)
 


Naast de revalidatiearts, de PA en VS kan het behandelteam, afhankelijk van uw behandelplan, ook bestaan uit de volgende zorgprofessionals:

De verpleegkundige verwijdert hechtingen en verzorgt eventuele wonden aan uw stomp of elders op het lichaam.

De fysiotherapeut werkt met u aan een optimale situatie voor het functioneren met de prothese, en richt zich vooral op de beweeglijkheid van de gewrichten, de kracht van de spieren, de coördinatie, maar ook op diverse vaardigheden. Samen met de instrumentmaker zorgt de fysiotherapeut voor een optimale instelling van uw prothese.

De ergotherapeut helpt u om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in uw leef-, woon- en werkomstandigheden zonder en met prothese. Zij of hij zal samen met u bekijken op welke gebieden uw hulpvragen liggen, en zo nodig met u trainen of adviezen geven.

Tijdens de revalidatie oefent u om in uw eigen omgeving weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren en met uw beperking om te gaan. Dit betekent zoeken naar een nieuw evenwicht en verwerken wat u heeft meegemaakt. Om deze reden vinden wij het belangrijk om uw partner of een andere belangrijke persoon bij de gesprekken te betrekken. Met maatschappelijk werk kunt u deze dingen bespreken en zoeken naar een passende oplossing, die binnen uw leven en leefstijl past.

De bewegingsagoog begeleidt u bij het (sportief) bewegen. De bewegingsactiviteiten zijn gericht op: conditie- en spierversterking, kennismaking met aangepast (rolstoel)sporten en een grotere mobiliteit en zelfstandigheid, plezier hervinden in het bewegen en het zoeken van een passende bewegingsactiviteit als vrijetijdsbesteding.

Het verlies van een lichaamsdeel is een ingrijpend gebeuren. Het kost tijd om aan de nieuwe situatie te wennen en de amputatie te accepteren. Als het verwerkingsproces moeizaam verloopt en u niet aan uw nieuwe situatie kunt wennen, dan kunt u daar hulp bij krijgen van de psycholoog.

Opleiding en stage

Libra wil, naast het leveren van goede zorg, een uitdagende leer- en werkomgeving zijn voor professionals en studenten. Kennisontwikkeling en groei in eigen functioneren staan daarbij centraal. Jaarlijks lopen grote groepen studenten van diverse opleidingen stage bij Libra. Daarnaast leidt Libra, in samenwerking met andere zorginstellingen, een aantal artsen en psychologen op.

Tijdens uw behandeling kan het voorkomen dat u te maken krijgt met deze collega’s in opleiding en stagiairs.