Behandelteam

Tijdens het behandeltraject voor hart en long wordt u geholpen door verschillende zorgprofessionals uit verschillende disciplines, die nauw met elkaar samenwerken. De revalidatiearts coördineert het revalidatieproces. Daarnaast kunt u begeleid worden door verschillende therapeuten. Denk bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog. Het kan ook voorkomen dat u tijdens uw behandelingen in contact komt met collega's in opleiding en stagiairs.

Revalidatiearts

De revalidatiearts is de medisch specialist die de behandeling coördineert en inhoudelijk eindverantwoordelijk is. De arts is ook degene die vooraf bepaalt of iemand voor revalidatie in aanmerking komt. Voor vragen op medisch gebied kunt u bij hem of haar terecht. De revalidatiearts werkt nauw samen met de physician assistant. De revalidatiearts onderhoudt ook de contacten met huisarts en specialisten.

Physician Assistant

De physician assistant (PA) is een paramedicus met een aanvullende masteropleiding. De PA werkt nauw samen met de revalidatiearts en neemt diverse taken van de arts over. Hij of zij kan volledig zelfstandig werken in de gebieden waarin hij geautoriseerd is. Op andere gebieden werkt hij onder supervisie. Zo kan de PA heel goed het lichamelijk onderzoek doen, de klachten in kaart brengen, de diagnose stellen en veel voorkomende complicaties behandelen. Tevens onderhoudt de PA contacten met andere specialisten en voert diverse gesprekken met familie van de patiënt.

Hier vindt u meer algemene informatie over wat de PA voor u kan betekenen.

 
Johan van Kessel
Physician Assistent (PA)
 


Naast de revalidatiearts en de PA kan het behandelteam, afhankelijk van uw behandelplan, ook bestaan uit de volgende zorgprofessionals:

De psycholoog richt zich vooral op de beleving van de klachten en beperkingen en op eventuele angst- of stemmingsklachten.

De ergotherapeut richt zich samen met u op het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten en het vinden van een goede balans op een dag.

De fysiotherapeut richt zich op de fysieke capaciteiten van het lichaam en kijkt samen met u hoe u die kunt verbeteren en trainen.

De maatschappelijk werker ondersteunt u op praktisch en sociaal gebied. Er wordt aandacht besteed aan acceptatie, verwerking, omgaan met de aandoening zowel bij u als bij uw omgeving.

De diëtist analyseert uw eetpatroon en geeft adviezen om dit te verbeteren. De ondersteuning van de diëtist is op oproepbasis.

Opleiding en stage

Libra wil, naast het leveren van goede zorg, een uitdagende leer- en werkomgeving zijn voor professionals en studenten. Kennisontwikkeling en groei in eigen functioneren staan daarbij centraal. Jaarlijks lopen grote groepen studenten van diverse opleidingen stage bij Libra. Daarnaast leidt Libra, in samenwerking met andere zorginstellingen, een aantal artsen en psychologen op.

Tijdens uw behandeling kan het voorkomen dat u te maken krijgt met deze collega’s in opleiding en stagiairs.