Voor verwijzers

Om aan te melden is het nodig dat wij kunnen beschikken over tenminste de volgende rapportages:

  • Gehooronderzoek
  • Logopedisch onderzoek en indien aanwezig logopedisch behandelverslag
  • Psychologisch (ontwikkelings) onderzoek

Daarnaast is er een verwijzing naar de ZG-zorg nodig.

De verwijzing naar ZG-zorg (ondertekend door een klinisch fysicus audioloog, dan wel medisch specialist) en de verslaglegging dient u te sturen naar:

Libra Revalidatie & Audiologie
t.a.v. Hoofdbehandelaar ZG-zorg
Postbus 1322
5602 BH Eindhoven

Of per e-mail naar aceindhoven@libranet.nl

In verband met de privacy van de patiënt verzoeken wij u deze uitsluitend via ZorgDomein, secured mail, of per post aan ons te sturen.

Libra neemt de verwijzing in behandeling en nodigt de cliënt uit voor een eerste afspraak.

Als u nog niet alle informatie heeft kan er door huisarts, jeugdarts of medisch specialist voor aanvullend onderzoek eerst verwezen worden naar Audiologisch Centrum Eindhoven van Libra Revalidatie & Audiologie via ZorgDomein of per mail aceindhoven@libranet.nl.