Over uw bezoek

Bij Libra Revalidatie & Audiologie staat veiligheid voorop, we nemen alle maatregelen die nodig zijn om veilig zorg te verlenen. Alle maatregelen gelden ook als u al (deels) gevaccineerd bent. Bekijk hieronder alle maatregelen die gelden bij uw afspraak of bezoek aan de (VIN) kliniek.

Komt u naar een locatie van Libra? Vul dan vooraf de COVID-19 vragenlijst in, u ontvangt dan een advies of uw afspraak of bezoek aan Libra door kan gaan. Dit advies dient u bij binnenkomst te laten zien aan de medewerker aan de balie. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Bij Libra Revalidatie & Audiologie staat veiligheid voorop, we nemen alle maatregelen die nodig zijn om veilig zorg te verlenen.

Binnenkort heeft u of uw kind een afspraak op een van de locaties van Libra.

U bent van harte welkom, als:

 • U en uw gezinsleden meer dan 24 uur vrij zijn van griepklachten (koorts en/of luchtwegklachten, zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn). Kinderen tot 12 jaar zonder koorts mogen wel komen.
 • U geen recent verlies van reuk- en smaakzin en/of buikklachten heeft.
 • U in de afgelopen 10 dagen niet in het buitenland, in een rood of oranje gebied, bent geweest.
 • U niet in thuisisolatie (quarantaine) bent vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

 

Voor kinderen hanteren wij de beslisboom van Boink.

Maatregelen bij Libra

Komt u naar een locatie van Libra, dan verzoeken wij u met een aantal zaken rekening te houden:

 • We vragen u een mondmasker te dragen bij ieder contact binnen 1.5 meter, dit geldt niet voor kinderen tot 12 jaar.
 • Voor locatie Weert: U komt binnen via de hoofdingang van Land van Horne, afhankelijk van de risicofase hanteren ze een toegangsbeleid. Libra past zich hierin aan.
 • Voor de overige locaties: Wij vragen u vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen. U ontvangt dan een advies of uw afspraak door kan gaan. Krijgt u een negatief advies dan vragen wij u contact op te nemen met Libra.
 • Bij binnenkomst vragen we u de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Om uw verblijf in de gangen, hallen en wachtruimtes zo kort mogelijk te houden, verzoeken wij u zoveel mogelijk op de afgesproken tijd te komen.
 • Wij vragen u voorafgaand aan uw bezoek thuis gebruik te maken van het toilet.
 • Het restaurant, de Librasserie, is open van maandag t/m vrijdag van 8:30-16:00 uur. We kunnen dan maximaal 50 gasten tegelijkertijd ontvangen.

 

Kunt u niet naar Libra komen omdat u of uw gezinslid klachten heeft of door quarantaine? Dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen, samen stemmen we af hoe en wanneer de afspraak plaats zal vinden.

 

Dank voor uw begrip voor deze situatie en graag tot ziens!

Wat zijn de regels voor bezoekers bij Libra?

Wie?

 • Er mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd op bezoek komen.
 • Dit hoeven geen vaste bezoekers te zijn.
 • Advies is om het aantal bezoekers beperkt te houden tot een vaste kring.
 • Advies is om een familielid het bezoek te laten coördineren zodat er niet onverwacht teveel bezoek is en we bezoekers moeten vragen weg te gaan.

 

Wanneer?

 • De bezoektijd is door de week elke avond tussen 18.30 en 21.00 uur.
 • De bezoektijd is in het weekend tussen 11.00 en 21.00 uur.

 

Waar?

 • Bezoek vindt zoveel mogelijk op de kamer van de revalidant plaats of aan een eigen tafel in het restaurant.

 

Wat moet bezoeker doen?

 • Bezoek wordt aan de voordeur bij de hoofdingang gescreend.
 • We vragen bezoekers vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen. Bezoeker ontvangt dan vooraf een advies of het bezoek door kan gaan, dit advies dient bij binnenkomst getoond te worden aan de medewerker aan de balie.
 • Bij binnenkomst vragen wij bezoekers de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Bezoeker meldt zich bij de balie en wordt geregistreerd.

 

Librasserie

 • Ons restaurant, de Librasserie, is ook voor alle bezoekers weer open van 8.30 tot 16.00 uur. We vragen bezoekers de handen te ontsmetten bij binnenkomst.
 • Per revalidant kan desgewenst 1 naaste weer mee dineren. Omdat we beperkte capaciteit hebben horen we graag tijdig (uiterlijk 14.00 uur op de betreffende dag) of u dit wenst. U mag dit doorgeven aan de medewerker voeding op de afdeling of in de Librasserie.
 • Het diner van uw naaste kost €7,50. We verwachten u en uw naaste tussen 17.30 en 18.00 uur in de Librasserie.
 • Vanwege uw en onze veiligheid kunt u uitsluitend met PIN betalen in de Librasserie.

 

Ten overvloede: Bezoek komt niet met klachten die passen bij een coronabesmetting en houdt zich aan bovenstaande bezoekregels. Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.

Wat zijn de regels voor bezoekers bij Libra?

Wie?

 • Er mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd op bezoek komen.
 • Dit hoeven geen vaste bezoekers te zijn.
 • Advies is om het aantal bezoekers beperkt te houden tot een vaste kring.
 • Advies is om een familielid het bezoek te laten coördineren zodat er niet onverwacht teveel bezoek is en we bezoekers moeten vragen weg te gaan.

 

 Wanneer?

 • De bezoektijd is door de week: 10.00-12.00 uur, 15.00-17.00 uur en 18.30-20.00 uur.
 • De bezoektijd is in het weekend: 15.00-17.00 uur en 18.30-20.00 uur.

 

Waar?

 • Bezoek vindt zoveel mogelijk op de kamer van de revalidant plaats. Als een therapeut behandelingen geeft tijdens het bezoekmoment wordt de afstand van 1.5m aangehouden en door het bezoek een mondmasker gedragen.
 • Bezoek kan ook met de revalidant naar de huiskamer van de afdeling, mits het maximale aantal personen dat in die ruimte mag zijn niet wordt overschreden.

 

Wat moet bezoeker doen?

 • Bezoek wordt aan de voordeur bij de hoofdingang gescreend.
 • We vragen bezoekers vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen. Bezoeker ontvangt dan vooraf een advies of het bezoek door kan gaan, dit advies dient bij binnenkomst getoond te worden aan de medewerker aan de balie.
 • Bij binnenkomst vragen wij bezoekers de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Bezoeker meldt zich bij de balie en wordt geregistreerd.

 

Librasserie

 • Ons restaurant, de Librasserie, is ook voor alle bezoekers weer open van 8.30 tot 16.00 uur. We vragen bezoekers de handen te ontsmetten bij binnenkomst.
 • Vanwege uw en onze veiligheid kunt u uitsluitend met PIN betalen in de Librasserie.

 

Ten overvloede: Bezoek komt niet met klachten die passen bij een coronabesmetting en houdt zich aan bovenstaande bezoekregels. Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.

Bij Libra Revalidatie & Audiologie staat veiligheid voorop, we nemen alle maatregelen die nodig zijn om veilig zorg te verlenen.

Binnenkort heeft u of uw kind een afspraak op een van de locaties van Libra.

U bent van harte welkom, als:

 • U en uw gezinsleden meer dan 24 uur vrij zijn van griepklachten (koorts en/of luchtwegklachten, zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn). Kinderen tot 12 jaar zonder koorts mogen wel komen.
 • U geen recent verlies van reuk- en smaakzin en/of buikklachten heeft.
 • U in de afgelopen 10 dagen niet in het buitenland, in een rood of oranje gebied, bent geweest.
 • U niet in thuisisolatie (quarantaine) bent vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

 

Voor kinderen hanteren wij de beslisboom van Boink.

Maatregelen bij Libra

Komt u naar een locatie van Libra, dan verzoeken wij u met een aantal zaken rekening te houden:

 • We vragen u een mondmasker te dragen bij ieder contact binnen 1.5 meter, dit geldt niet voor kinderen tot 12 jaar.
 • Voor locatie Weert: U komt binnen via de hoofdingang van Land van Horne, afhankelijk van de risicofase hanteren ze een toegangsbeleid. Libra past zich hierin aan.
 • Voor de overige locaties: Wij vragen u vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen. U ontvangt dan een advies of uw afspraak door kan gaan. Krijgt u een negatief advies dan vragen wij u contact op te nemen met Libra.
 • Bij binnenkomst vragen we u de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Om uw verblijf in de gangen, hallen en wachtruimtes zo kort mogelijk te houden, verzoeken wij u zoveel mogelijk op de afgesproken tijd te komen.
 • Wij vragen u voorafgaand aan uw bezoek thuis gebruik te maken van het toilet.
 • Het restaurant, de Librasserie, is open van maandag t/m vrijdag van 8:30-16:00 uur. We kunnen dan maximaal 50 gasten tegelijkertijd ontvangen.

 

Kunt u niet naar Libra komen omdat u of uw gezinslid klachten heeft of door quarantaine? Dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen, samen stemmen we af hoe en wanneer de afspraak plaats zal vinden.

 

Dank voor uw begrip voor deze situatie en graag tot ziens!

Wat zijn de regels voor bezoekers bij Libra?

Wie?

 • Er mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd op bezoek komen.
 • Dit hoeven geen vaste bezoekers te zijn.
 • Advies is om het aantal bezoekers beperkt te houden tot een vaste kring.
 • Advies is om een familielid het bezoek te laten coördineren zodat er niet onverwacht teveel bezoek is en we bezoekers moeten vragen weg te gaan.

 

Wanneer?

 • De bezoektijd is door de week elke avond tussen 18.30 en 21.00 uur.
 • De bezoektijd is in het weekend tussen 11.00 en 21.00 uur.

 

Waar?

 • Bezoek vindt zoveel mogelijk op de kamer van de revalidant plaats of aan een eigen tafel in het restaurant.

 

Wat moet bezoeker doen?

 • Bezoek wordt aan de voordeur bij de hoofdingang gescreend.
 • We vragen bezoekers vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen. Bezoeker ontvangt dan vooraf een advies of het bezoek door kan gaan, dit advies dient bij binnenkomst getoond te worden aan de medewerker aan de balie.
 • Bij binnenkomst vragen wij bezoekers de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Bezoeker meldt zich bij de balie en wordt geregistreerd.

 

Librasserie

 • Ons restaurant, de Librasserie, is ook voor alle bezoekers weer open van 8.30 tot 16.00 uur. We vragen bezoekers de handen te ontsmetten bij binnenkomst.
 • Per revalidant kan desgewenst 1 naaste weer mee dineren. Omdat we beperkte capaciteit hebben horen we graag tijdig (uiterlijk 14.00 uur op de betreffende dag) of u dit wenst. U mag dit doorgeven aan de medewerker voeding op de afdeling of in de Librasserie.
 • Het diner van uw naaste kost €7,50. We verwachten u en uw naaste tussen 17.30 en 18.00 uur in de Librasserie.
 • Vanwege uw en onze veiligheid kunt u uitsluitend met PIN betalen in de Librasserie.

 

Ten overvloede: Bezoek komt niet met klachten die passen bij een coronabesmetting en houdt zich aan bovenstaande bezoekregels. Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.

Wat zijn de regels voor bezoekers bij Libra?

Wie?

 • Er mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd op bezoek komen.
 • Dit hoeven geen vaste bezoekers te zijn.
 • Advies is om het aantal bezoekers beperkt te houden tot een vaste kring.
 • Advies is om een familielid het bezoek te laten coördineren zodat er niet onverwacht teveel bezoek is en we bezoekers moeten vragen weg te gaan.

 

 Wanneer?

 • De bezoektijd is door de week: 10.00-12.00 uur, 15.00-17.00 uur en 18.30-20.00 uur.
 • De bezoektijd is in het weekend: 15.00-17.00 uur en 18.30-20.00 uur.

 

Waar?

 • Bezoek vindt zoveel mogelijk op de kamer van de revalidant plaats. Als een therapeut behandelingen geeft tijdens het bezoekmoment wordt de afstand van 1.5m aangehouden en door het bezoek een mondmasker gedragen.
 • Bezoek kan ook met de revalidant naar de huiskamer van de afdeling, mits het maximale aantal personen dat in die ruimte mag zijn niet wordt overschreden.

 

Wat moet bezoeker doen?

 • Bezoek wordt aan de voordeur bij de hoofdingang gescreend.
 • We vragen bezoekers vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen. Bezoeker ontvangt dan vooraf een advies of het bezoek door kan gaan, dit advies dient bij binnenkomst getoond te worden aan de medewerker aan de balie.
 • Bij binnenkomst vragen wij bezoekers de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Bezoeker meldt zich bij de balie en wordt geregistreerd.

 

Librasserie

 • Ons restaurant, de Librasserie, is ook voor alle bezoekers weer open van 8.30 tot 16.00 uur. We vragen bezoekers de handen te ontsmetten bij binnenkomst.
 • Vanwege uw en onze veiligheid kunt u uitsluitend met PIN betalen in de Librasserie.

 

Ten overvloede: Bezoek komt niet met klachten die passen bij een coronabesmetting en houdt zich aan bovenstaande bezoekregels. Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.