Over uw bezoek

Bij Libra staat veiligheid voorop, we nemen alle maatregelen die nodig zijn om veilig zorg te verlenen. Dit doen we graag samen met u, want alleen samen houden we corona onder controle.
Binnenkort heeft u/uw kind een afspraak bij een locatie van Libra. Wat dit betekent voor uw afspraak leest u hieronder. Daarnaast vindt u de informatie over bezoek aan de kliniek en de VIN afdeling. In het laatste tabblad staat meer informatie over de coronabesmettingen die zijn vastgesteld in de kliniek van locatie Leijpark.

Waar mogelijk vinden consulten telefonisch of via telerevalidatie/screen to screen plaats. U bent van harte welkom bij Libra Revalidatie & Audiologie, als:

 • U en uw gezinsleden meer dan 24 uur vrij zijn van griepklachten (koorts en/of luchtwegklachten, zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn).
 • U geen verlies van reuk- en smaakzin en/of buikklachten heeft.
 • U in de afgelopen 10 dagen niet in het buitenland, in een rood of oranje gebied, bent geweest.
 • U niet in thuisisolatie (quarantaine) bent vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

 

Voor kinderen tot en met groep 8 gelden andere regels. Deze regels vindt u hier

We blijven u vragen de hygiënemaatregelen in acht  te nemen:

 • Was vaak je handen
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

 

Voorafgaand aan uw bezoek

 • Voorafgaand aan uw bezoek ontvangt u een brief met criteria wanneer u wel en niet mag komen en met de regels die gelden tijdens uw bezoek.
 • Ga voorafgaand aan uw bezoek thuis naar het toilet. Om uw verblijf in de gangen, hallen en wachtruimten zo kort mogelijk te houden, verzoeken wij u zoveel mogelijk op de afgesproken tijd te komen.
 • We vragen u zoveel mogelijk alleen te komen. Bij kinderen mag maximaal één ouder/verzorger mee. Mensen die voor uw transport zorgen kunnen op de parkeerplaats op u wachten.

 

Uw bezoek

 • Bij Libra is het verplicht voor iedereen om een mondkapje te dragen. Dit geldt met name in de openbare ruimtes. Bezoekers zorgen zelf voor een mondkapje. Klanten en/of bezoekers die om medische redenen geen mondkapje kunnen/mogen dragen, kunnen faceshields lenen. De faceshields zijn verkrijgbaar bij de receptie en dienen na gebruik teruggebracht te worden. Libra zorgt voor de reiniging van de geleende faceshields.
 • Wilt u bij binnenkomst uw handen desinfecteren?
 • Wij verzoeken u gebruik te blijven maken van de aangegeven looproutes.
 • Alle balies zijn uitgerust met spatschermen of vergelijkbare bescherming.
 • U wordt aan de balie welkom geheten door één van onze medewerkers, bovenstaande vragen worden nogmaals met u doorgenomen en u krijgt uitleg over de basis hygiëne maatregelen.

 

De 1,5 meter

 • Wij verzoeken u gebruik te blijven maken van de looproutes en alert te blijven op het in acht nemen van 1,5 meter afstand. Waar nodig vragen wij u de aanwijzingen van onze medewerkers te volgen.

 

De wachtruimtes

 • De wachtruimtes worden zo min mogelijk gebruikt en altijd met in achtneming van de 1,5 meter regel. Koffie en thee is gratis verkrijgbaar. Het is niet mogelijk om een lunch te kopen omdat de Librasserie gesloten is voor revalidanten en bezoekers.
 • Uit het oogpunt van veiligheid zijn de tijdschriften verwijderd uit de wachtruimtes.
 • Daarnaast verzoeken wij u, voor uw eigen veiligheid, om zo min mogelijk gebruik te maken van de bezoekerstoiletten.

 

De Librasserie

 • De Librasserie is vanaf donderdag 15 oktober alleen nog open voor medewerkers. Omdat de horeca moet sluiten kan de Librasserie helaas niet open blijven voor revalidanten en bezoekers. Het is dus niet mogelijk om een lunch te kopen. De functie van bedrijfsrestaurant mag wel blijven bestaan. Revalidanten en bezoekers mogen in de wachtruimtes gaan zitten, altijd met in achtneming van de 1,5 meter regel. Koffie en thee is gratis verkrijgbaar.

 

In de spreek/behandelruimte

 • In de spreekkamer zijn maximaal 3 personen tegelijk aanwezig. Het verblijf in de ruimte is zo kort mogelijk.
 • De behandelaar of arts zet mogelijk een mondmasker en/of bril/faceshield op als dat voor de behandeling nodig is. Ook kan het voorkomen dat een spatscherm ingezet wordt.
 • Behandelingen worden zoveel mogelijk verspreid over het gebouw.
 • Bij grotere oefenruimtes geldt de algemene richtlijn van maximaal 1 medewerker en 1 revalidant per 20 m2. Het maximaal aanwezige personen is aangegeven op de deuren.

 

Na uw de afspraak/behandeling

 • Wij verzoeken u het gebouw zo spoedig mogelijk na uw bezoek te verlaten.
 • Wij verzoeken u buiten het gebouw op uw vervoer te wachten.
 • Om de veiligheid van u en onze medewerkers zoveel mogelijk te garanderen wordt de ruimte na ieder gebruik/behandeling gereinigd.

 

Er gelden een aantal spelregels:

 • Bij Libra is het verplicht voor alle revalidanten en bezoekers om een mondkapje te dragen. Dit geldt met name in de openbare ruimtes. Bezoekers zorgen zelf voor een mondkapje. 
 • Als u terugkeert uit een rood of oranje gebied, dan wordt u dringend verzocht om bij terugkeer in Nederland 10 dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Bezoek in de periode van quarantaine is niet toegestaan.
 • Revalidanten in de kliniek mogen maximaal 1 bezoeker per keer ontvangen. Zij hebben daarnaast een vaste kring van maximaal 3 bezoekers in totaal.
 • Tijdsblokken door de weeks tussen 18.30 en 19.30 uur of tussen 20.00 en 21.00 uur.
 • In het weekend is bezoek doorlopend welkom van 11.00-20.00 uur.
 • We vragen bezoekers zich te laten registeren bij de balie.
 • Gebruik de aangegeven looproutes.
 • Het bezoek mag worden ontvangen op de eigen kamer, tuin en restaurant.
 • We verzoeken u overige contacten te vermijden.
 • U mag buiten gaan wandelen met degene die u bezoekt.
 • Helaas kunnen wij bezoek nog geen koffie aanbieden.
 • Met uw vragen kunt als vanouds weer terecht bij de verpleegkundigen. Respecteer wel de 1.5 meter afstand.
 • Wilt u bij binnenkomst uw handen desinfecteren? Maak altijd gebruik van goede handhygiëne voordat u uw dierbare bezoekt. Respecteer daarnaast de 1.5 meter.

De volgende regels zijn belangrijk:

 • Bij Libra is het verplicht voor alle revalidanten en bezoekers om een mondkapje te dragen. Dit geldt met name in de openbare ruimtes. Bezoekers zorgen zelf voor een mondkapje. 
 • Revalidanten in de VIN-kliniek hebben een vaste kring van maximaal 3 bezoekers (ouder dan 13 jaar). Zij mogen maximaal 1 bezoeker per keer ontvangen.
 • Bezoekers melden zich bij de balie en worden geregistreerd. 
 • Naasten die op bezoek komen voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • U heeft geen ziekteverschijnselen (koorts, hoesten).
  • Uw huisgenoten/gezinsleden hebben geen ziekteverschijnselen en/of koorts.
  • U geen verlies van reuk- en smaakzin en/of buikklachten heeft.
  • U in de afgelopen 10 dagen niet in het buitenland, in een rood of oranje gebied, bent geweest.
  • U niet in thuisisolatie (quarantaine) bent vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
  • U neemt thuis maximale hygiëne maatregelen in acht: veelvuldig handen wassen.
  • U ontvangt thuis maximaal 3 bezoekers van uw vaste kring.
  • U blijft zoveel mogelijk in en om het huis, in eigen tuin/op het balkon.
  • U draagt ook buiten het revalidatiecentrum in de openbare ruimtes een mondkapje.

 

 • De bezoektijden zijn van: 10.00-12.00 uur van 15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur.
 • Het bezoek mag plaatsvinden op de kamer van uw familielid, buiten of in de huiskamer van de afdeling, met in acht name van de 1.5 meter.
 • We verzoeken u alleen contact te hebben met uw eigen familielid.
 • U mag met uw familielid buiten gaan wandelen, maar houd afstand van anderen.

 

Wilt u bij binnenkomst uw handen desinfecteren? Maak altijd gebruik van goede handhygiëne voordat u uw dierbare bezoekt. Respecteer daarnaast de 1.5 meter.

Nieuwe besmetting in de kliniek van Leijpark

Tot onze spijt is er vandaag, 26 november, opnieuw een coronabesmetting bij een revalidant op de volwassen afdeling in de kliniek van locatie Leijpark geconstateerd.

Libra neemt de volgende maatregelen:

 • De besmette revalidant is naar een zgn. isolatiebox verhuisd en wordt gescheiden verpleegd.
 • Bij alle mederevalidanten en medewerkers werkzaam op deze gang wordt preventief getest.
 • De gehele kliniek volwassenen op locatie Leijpark gaat in quarantaine t/m 6 december 2020. Dit betekent dat er geen nieuwe revalidanten worden opgenomen.
 • De bezoeken worden stopgezet. In principe is bezoek na 6 december weer welkom.
 • Weekendverloven worden, in ieder geval voor een periode van 10 dagen, ingetrokken.

Waar mogelijk vinden consulten telefonisch of via telerevalidatie/screen to screen plaats. U bent van harte welkom bij Libra Revalidatie & Audiologie, als:

 • U en uw gezinsleden meer dan 24 uur vrij zijn van griepklachten (koorts en/of luchtwegklachten, zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn).
 • U geen verlies van reuk- en smaakzin en/of buikklachten heeft.
 • U in de afgelopen 10 dagen niet in het buitenland, in een rood of oranje gebied, bent geweest.
 • U niet in thuisisolatie (quarantaine) bent vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

 

Voor kinderen tot en met groep 8 gelden andere regels. Deze regels vindt u hier

We blijven u vragen de hygiënemaatregelen in acht  te nemen:

 • Was vaak je handen
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

 

Voorafgaand aan uw bezoek

 • Voorafgaand aan uw bezoek ontvangt u een brief met criteria wanneer u wel en niet mag komen en met de regels die gelden tijdens uw bezoek.
 • Ga voorafgaand aan uw bezoek thuis naar het toilet. Om uw verblijf in de gangen, hallen en wachtruimten zo kort mogelijk te houden, verzoeken wij u zoveel mogelijk op de afgesproken tijd te komen.
 • We vragen u zoveel mogelijk alleen te komen. Bij kinderen mag maximaal één ouder/verzorger mee. Mensen die voor uw transport zorgen kunnen op de parkeerplaats op u wachten.

 

Uw bezoek

 • Bij Libra is het verplicht voor iedereen om een mondkapje te dragen. Dit geldt met name in de openbare ruimtes. Bezoekers zorgen zelf voor een mondkapje. Klanten en/of bezoekers die om medische redenen geen mondkapje kunnen/mogen dragen, kunnen faceshields lenen. De faceshields zijn verkrijgbaar bij de receptie en dienen na gebruik teruggebracht te worden. Libra zorgt voor de reiniging van de geleende faceshields.
 • Wilt u bij binnenkomst uw handen desinfecteren?
 • Wij verzoeken u gebruik te blijven maken van de aangegeven looproutes.
 • Alle balies zijn uitgerust met spatschermen of vergelijkbare bescherming.
 • U wordt aan de balie welkom geheten door één van onze medewerkers, bovenstaande vragen worden nogmaals met u doorgenomen en u krijgt uitleg over de basis hygiëne maatregelen.

 

De 1,5 meter

 • Wij verzoeken u gebruik te blijven maken van de looproutes en alert te blijven op het in acht nemen van 1,5 meter afstand. Waar nodig vragen wij u de aanwijzingen van onze medewerkers te volgen.

 

De wachtruimtes

 • De wachtruimtes worden zo min mogelijk gebruikt en altijd met in achtneming van de 1,5 meter regel. Koffie en thee is gratis verkrijgbaar. Het is niet mogelijk om een lunch te kopen omdat de Librasserie gesloten is voor revalidanten en bezoekers.
 • Uit het oogpunt van veiligheid zijn de tijdschriften verwijderd uit de wachtruimtes.
 • Daarnaast verzoeken wij u, voor uw eigen veiligheid, om zo min mogelijk gebruik te maken van de bezoekerstoiletten.

 

De Librasserie

 • De Librasserie is vanaf donderdag 15 oktober alleen nog open voor medewerkers. Omdat de horeca moet sluiten kan de Librasserie helaas niet open blijven voor revalidanten en bezoekers. Het is dus niet mogelijk om een lunch te kopen. De functie van bedrijfsrestaurant mag wel blijven bestaan. Revalidanten en bezoekers mogen in de wachtruimtes gaan zitten, altijd met in achtneming van de 1,5 meter regel. Koffie en thee is gratis verkrijgbaar.

 

In de spreek/behandelruimte

 • In de spreekkamer zijn maximaal 3 personen tegelijk aanwezig. Het verblijf in de ruimte is zo kort mogelijk.
 • De behandelaar of arts zet mogelijk een mondmasker en/of bril/faceshield op als dat voor de behandeling nodig is. Ook kan het voorkomen dat een spatscherm ingezet wordt.
 • Behandelingen worden zoveel mogelijk verspreid over het gebouw.
 • Bij grotere oefenruimtes geldt de algemene richtlijn van maximaal 1 medewerker en 1 revalidant per 20 m2. Het maximaal aanwezige personen is aangegeven op de deuren.

 

Na uw de afspraak/behandeling

 • Wij verzoeken u het gebouw zo spoedig mogelijk na uw bezoek te verlaten.
 • Wij verzoeken u buiten het gebouw op uw vervoer te wachten.
 • Om de veiligheid van u en onze medewerkers zoveel mogelijk te garanderen wordt de ruimte na ieder gebruik/behandeling gereinigd.

 

Er gelden een aantal spelregels:

 • Bij Libra is het verplicht voor alle revalidanten en bezoekers om een mondkapje te dragen. Dit geldt met name in de openbare ruimtes. Bezoekers zorgen zelf voor een mondkapje. 
 • Als u terugkeert uit een rood of oranje gebied, dan wordt u dringend verzocht om bij terugkeer in Nederland 10 dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Bezoek in de periode van quarantaine is niet toegestaan.
 • Revalidanten in de kliniek mogen maximaal 1 bezoeker per keer ontvangen. Zij hebben daarnaast een vaste kring van maximaal 3 bezoekers in totaal.
 • Tijdsblokken door de weeks tussen 18.30 en 19.30 uur of tussen 20.00 en 21.00 uur.
 • In het weekend is bezoek doorlopend welkom van 11.00-20.00 uur.
 • We vragen bezoekers zich te laten registeren bij de balie.
 • Gebruik de aangegeven looproutes.
 • Het bezoek mag worden ontvangen op de eigen kamer, tuin en restaurant.
 • We verzoeken u overige contacten te vermijden.
 • U mag buiten gaan wandelen met degene die u bezoekt.
 • Helaas kunnen wij bezoek nog geen koffie aanbieden.
 • Met uw vragen kunt als vanouds weer terecht bij de verpleegkundigen. Respecteer wel de 1.5 meter afstand.
 • Wilt u bij binnenkomst uw handen desinfecteren? Maak altijd gebruik van goede handhygiëne voordat u uw dierbare bezoekt. Respecteer daarnaast de 1.5 meter.

De volgende regels zijn belangrijk:

 • Bij Libra is het verplicht voor alle revalidanten en bezoekers om een mondkapje te dragen. Dit geldt met name in de openbare ruimtes. Bezoekers zorgen zelf voor een mondkapje. 
 • Revalidanten in de VIN-kliniek hebben een vaste kring van maximaal 3 bezoekers (ouder dan 13 jaar). Zij mogen maximaal 1 bezoeker per keer ontvangen.
 • Bezoekers melden zich bij de balie en worden geregistreerd. 
 • Naasten die op bezoek komen voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • U heeft geen ziekteverschijnselen (koorts, hoesten).
  • Uw huisgenoten/gezinsleden hebben geen ziekteverschijnselen en/of koorts.
  • U geen verlies van reuk- en smaakzin en/of buikklachten heeft.
  • U in de afgelopen 10 dagen niet in het buitenland, in een rood of oranje gebied, bent geweest.
  • U niet in thuisisolatie (quarantaine) bent vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
  • U neemt thuis maximale hygiëne maatregelen in acht: veelvuldig handen wassen.
  • U ontvangt thuis maximaal 3 bezoekers van uw vaste kring.
  • U blijft zoveel mogelijk in en om het huis, in eigen tuin/op het balkon.
  • U draagt ook buiten het revalidatiecentrum in de openbare ruimtes een mondkapje.

 

 • De bezoektijden zijn van: 10.00-12.00 uur van 15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur.
 • Het bezoek mag plaatsvinden op de kamer van uw familielid, buiten of in de huiskamer van de afdeling, met in acht name van de 1.5 meter.
 • We verzoeken u alleen contact te hebben met uw eigen familielid.
 • U mag met uw familielid buiten gaan wandelen, maar houd afstand van anderen.

 

Wilt u bij binnenkomst uw handen desinfecteren? Maak altijd gebruik van goede handhygiëne voordat u uw dierbare bezoekt. Respecteer daarnaast de 1.5 meter.

Nieuwe besmetting in de kliniek van Leijpark

Tot onze spijt is er vandaag, 26 november, opnieuw een coronabesmetting bij een revalidant op de volwassen afdeling in de kliniek van locatie Leijpark geconstateerd.

Libra neemt de volgende maatregelen:

 • De besmette revalidant is naar een zgn. isolatiebox verhuisd en wordt gescheiden verpleegd.
 • Bij alle mederevalidanten en medewerkers werkzaam op deze gang wordt preventief getest.
 • De gehele kliniek volwassenen op locatie Leijpark gaat in quarantaine t/m 6 december 2020. Dit betekent dat er geen nieuwe revalidanten worden opgenomen.
 • De bezoeken worden stopgezet. In principe is bezoek na 6 december weer welkom.
 • Weekendverloven worden, in ieder geval voor een periode van 10 dagen, ingetrokken.

Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit. We gaan er samen voor zorgen dat we de juiste zorg kunnen blijven bieden. 

 veelgestelde vragen