Over uw bezoek

Met ingang van heden zijn de Coronamaatregelen verder versoepeld. Welke gevolgen dat heeft voor u afspraak bij revalidatie, audiologie of arbeidsexpertise leest u hieronder. Ook vindt u hier de informatie over de versoepeling van het bezoekmogelijkheden aan de (VIN) klinieken op de locaties Leijpark en Blixembosch.

Per 1 juli zijn de meeste behandelingen bij Libra weer opgestart. Waar mogelijk vinden consulten nog telefonisch of via telerevalidatie/screen to screen plaats.

Komt u naar een van de locaties van Libra, dan verzoeken wij u met een aantal zaken rekening te houden.

Voorafgaand aan uw bezoek

 • Voorafgaand aan uw bezoek ontvangt u een brief met criteria wanneer u wel en niet mag komen en met de regels die gelden tijdens uw bezoek.
 • Ga voorafgaand aan uw bezoek thuis naar het toilet. Om uw verblijf in de gangen, hallen en wachtruimte zo kort mogelijk te houden, verzoeken wij u zoveel mogelijk op de afgesproken tijd te komen.
 • Wij verzoeken u zoveel mogelijk alleen te komen.
 • Mensen die voor uw transport zorgen vragen wij op de parkeerplaats op u te wachten.

 

Ingang gebouwen

 • U kunt weer de gebruikelijke in- en uitgangen gebruiken. Het eenrichtingsverkeer in de gangen is opgeheven, maar wij verzoeken u wel gebruik te blijven maken van de aangegeven looproutes.
 • Wilt u bij binnenkomst uw handen desinfecteren? Bij de ingang vindt u een zuil met desinfectans.
 • Alle balies zijn uitgerust met spatschermen of vergelijkbare bescherming.
 • De medewerkers van de balie nemen met u nogmaals de vragenlijst door.

 

De 1,5 meter

 • Wij verzoeken u gebruik te blijven maken van de looproutes en alert te blijven op het in acht nemen van 1,5 meter afstand. Waar nodig vragen wij u de aanwijzingen van onze medewerkers te volgen.

 

De wachtruimtes

 • De wachtruimtes worden zo min mogelijk gebruikt en altijd met in achtneming van de 1,5 meter regel.
 • Uit het oogpunt van veiligheid zijn de tijdschriften verwijderd uit de wachtruimtes, zijn de koffiemachines uitgeschakeld.
 • Daarnaast verzoeken wij u, voor uw eigen veiligheid, om zo min mogelijk gebruik te maken van de bezoekerstoiletten.

 

De Librasserie

De Librasserie (op locatie Blixembosch en locatie Leijpark) is nog niet open voor revalidanten en bezoekers.

Om de risico’s op besmetting te minimaliseren vragen wij revalidanten en bezoekers niet langer dan noodzakelijk bij Libra aanwezig te zijn. Daarom kan de Librasserie nog niet open zijn voor revalidanten en bezoekers.

Poliklinische revalidanten die behandelingen hebben in de ochtend en in de middag en daardoor langer bij Libra zijn, kunnen contact opnemen met de medewerkers van de Librasserie om te informeren naar de mogelijkheden om te lunchen.

 

In de spreek/behandelruimte

 • In de spreekkamer zijn maximaal 3 personen tegelijk aanwezig. Het verblijf in de ruimte is zo kort mogelijk.
 • De behandelaar of arts zet mogelijk een mondmasker en/of bril/faceshield op als dat voor de behandeling nodig is. Ook kan het voorkomen dat een spatscherm ingezet wordt.
 • Behandelingen worden zoveel mogelijk verspreid over het gebouw.
 • Bij grotere oefenruimtes geldt de algemene richtlijn van maximaal 1 medewerker en 1 revalidant per 20 m2. Het maximaal aanwezige personen is aangegeven op de deuren.

 

Na de afspraak/behandeling

 • Wij verzoeken u het gebouw zo spoedig mogelijk na uw bezoek te verlaten.
 • Wij verzoeken u buiten het gebouw op uw vervoer te wachten.
 • Om de veiligheid van u en onze medewerkers zoveel mogelijk te garanderen wordt de ruimte na ieder gebruik/behandeling met desinfectans gereinigd.

We gaan de bezoekregeling weer iets verder verruimen. Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden, worden bezoekers bij de voordeur bevraagd op ziek zijn. Verder gelden een aantal spelregels:

 • Bezoek van eigen huishouden (partner, kinderen, vaste mantelzorger) zijn welkom, maximaal 2 bezoekers per keer, voor maximaal 1 uur.
 • Tijdsblokken door de weeks tussen 18.30 en 19.30 of tussen 20.00 en 21.00 uur.
 • In het weekend is bezoek doorlopend welkom van 11.00-21.00 uur.
 • Gebruik de aangegeven looproutes.
 • Het bezoek mag worden ontvangen op de eigen kamer, tuin en restaurant.
 • We verzoeken u overige contacten te vermijden.
 • U mag buiten gaan wandelen met degene die u bezoekt.
 • Helaas kunnen wij bezoek nog geen koffie aanbieden.
 • Met uw vragen kunt als vanouds weer terecht bij de verpleegkundigen. Respecteer wel de 1.5 meter afstand.

De bezoekersregeling voor de VIN is verruimd. De volgende regels zijn belangrijk:

 • Gezinsleden van revalidant (partner, kinderen, vaste mantelzorger) mogen op bezoek.
 • Maximaal 2 bezoekers per dag, voor maximaal 2 uur op de volgende tijden:

En/of 10.00-12.00 uur en/of 15.00-17.00 uur en/ of 18.30-20.00 uur.

 • Het bezoek mag plaatsvinden op de kamer van uw familielid, buiten of in de huiskamer van de afdeling, met in acht name van de 1.5 meter.
 • Het bezoek mag plaatsvinden op de kamer van uw familielid, buiten of in de huiskamer van de afdeling, met in acht name van de 1.5 meter.
 • We verzoeken u alleen contact te hebben met uw eigen familielid.
 • U mag met uw familielid buiten gaan wandelen, maar houd afstand van anderen.

 

Quarantaine per 1 juli opgeheven

Per 1 juli is de quarantaine op de VIN afdeling opgeheven.

Het blijft uitermate belangrijk dat u niet op bezoek komt bij luchtwegklachten en/of koorts.

Bij de klapdeur van de VIN afdeling blijft alcohol staan, maak hier gebruik van voor goede handhygiëne voordat u uw dierbare bezoekt. Respecteer daarnaast de 1.5 meter.

Per 1 juli zijn de meeste behandelingen bij Libra weer opgestart. Waar mogelijk vinden consulten nog telefonisch of via telerevalidatie/screen to screen plaats.

Komt u naar een van de locaties van Libra, dan verzoeken wij u met een aantal zaken rekening te houden.

Voorafgaand aan uw bezoek

 • Voorafgaand aan uw bezoek ontvangt u een brief met criteria wanneer u wel en niet mag komen en met de regels die gelden tijdens uw bezoek.
 • Ga voorafgaand aan uw bezoek thuis naar het toilet. Om uw verblijf in de gangen, hallen en wachtruimte zo kort mogelijk te houden, verzoeken wij u zoveel mogelijk op de afgesproken tijd te komen.
 • Wij verzoeken u zoveel mogelijk alleen te komen.
 • Mensen die voor uw transport zorgen vragen wij op de parkeerplaats op u te wachten.

 

Ingang gebouwen

 • U kunt weer de gebruikelijke in- en uitgangen gebruiken. Het eenrichtingsverkeer in de gangen is opgeheven, maar wij verzoeken u wel gebruik te blijven maken van de aangegeven looproutes.
 • Wilt u bij binnenkomst uw handen desinfecteren? Bij de ingang vindt u een zuil met desinfectans.
 • Alle balies zijn uitgerust met spatschermen of vergelijkbare bescherming.
 • De medewerkers van de balie nemen met u nogmaals de vragenlijst door.

 

De 1,5 meter

 • Wij verzoeken u gebruik te blijven maken van de looproutes en alert te blijven op het in acht nemen van 1,5 meter afstand. Waar nodig vragen wij u de aanwijzingen van onze medewerkers te volgen.

 

De wachtruimtes

 • De wachtruimtes worden zo min mogelijk gebruikt en altijd met in achtneming van de 1,5 meter regel.
 • Uit het oogpunt van veiligheid zijn de tijdschriften verwijderd uit de wachtruimtes, zijn de koffiemachines uitgeschakeld.
 • Daarnaast verzoeken wij u, voor uw eigen veiligheid, om zo min mogelijk gebruik te maken van de bezoekerstoiletten.

 

De Librasserie

De Librasserie (op locatie Blixembosch en locatie Leijpark) is nog niet open voor revalidanten en bezoekers.

Om de risico’s op besmetting te minimaliseren vragen wij revalidanten en bezoekers niet langer dan noodzakelijk bij Libra aanwezig te zijn. Daarom kan de Librasserie nog niet open zijn voor revalidanten en bezoekers.

Poliklinische revalidanten die behandelingen hebben in de ochtend en in de middag en daardoor langer bij Libra zijn, kunnen contact opnemen met de medewerkers van de Librasserie om te informeren naar de mogelijkheden om te lunchen.

 

In de spreek/behandelruimte

 • In de spreekkamer zijn maximaal 3 personen tegelijk aanwezig. Het verblijf in de ruimte is zo kort mogelijk.
 • De behandelaar of arts zet mogelijk een mondmasker en/of bril/faceshield op als dat voor de behandeling nodig is. Ook kan het voorkomen dat een spatscherm ingezet wordt.
 • Behandelingen worden zoveel mogelijk verspreid over het gebouw.
 • Bij grotere oefenruimtes geldt de algemene richtlijn van maximaal 1 medewerker en 1 revalidant per 20 m2. Het maximaal aanwezige personen is aangegeven op de deuren.

 

Na de afspraak/behandeling

 • Wij verzoeken u het gebouw zo spoedig mogelijk na uw bezoek te verlaten.
 • Wij verzoeken u buiten het gebouw op uw vervoer te wachten.
 • Om de veiligheid van u en onze medewerkers zoveel mogelijk te garanderen wordt de ruimte na ieder gebruik/behandeling met desinfectans gereinigd.

We gaan de bezoekregeling weer iets verder verruimen. Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden, worden bezoekers bij de voordeur bevraagd op ziek zijn. Verder gelden een aantal spelregels:

 • Bezoek van eigen huishouden (partner, kinderen, vaste mantelzorger) zijn welkom, maximaal 2 bezoekers per keer, voor maximaal 1 uur.
 • Tijdsblokken door de weeks tussen 18.30 en 19.30 of tussen 20.00 en 21.00 uur.
 • In het weekend is bezoek doorlopend welkom van 11.00-21.00 uur.
 • Gebruik de aangegeven looproutes.
 • Het bezoek mag worden ontvangen op de eigen kamer, tuin en restaurant.
 • We verzoeken u overige contacten te vermijden.
 • U mag buiten gaan wandelen met degene die u bezoekt.
 • Helaas kunnen wij bezoek nog geen koffie aanbieden.
 • Met uw vragen kunt als vanouds weer terecht bij de verpleegkundigen. Respecteer wel de 1.5 meter afstand.

De bezoekersregeling voor de VIN is verruimd. De volgende regels zijn belangrijk:

 • Gezinsleden van revalidant (partner, kinderen, vaste mantelzorger) mogen op bezoek.
 • Maximaal 2 bezoekers per dag, voor maximaal 2 uur op de volgende tijden:

En/of 10.00-12.00 uur en/of 15.00-17.00 uur en/ of 18.30-20.00 uur.

 • Het bezoek mag plaatsvinden op de kamer van uw familielid, buiten of in de huiskamer van de afdeling, met in acht name van de 1.5 meter.
 • Het bezoek mag plaatsvinden op de kamer van uw familielid, buiten of in de huiskamer van de afdeling, met in acht name van de 1.5 meter.
 • We verzoeken u alleen contact te hebben met uw eigen familielid.
 • U mag met uw familielid buiten gaan wandelen, maar houd afstand van anderen.

 

Quarantaine per 1 juli opgeheven

Per 1 juli is de quarantaine op de VIN afdeling opgeheven.

Het blijft uitermate belangrijk dat u niet op bezoek komt bij luchtwegklachten en/of koorts.

Bij de klapdeur van de VIN afdeling blijft alcohol staan, maak hier gebruik van voor goede handhygiëne voordat u uw dierbare bezoekt. Respecteer daarnaast de 1.5 meter.

Alleen samen krijgen we corona onder controle!

 veelgestelde vragen