Behandelteam

Revalidatiearts

De revalidatiearts is de medisch specialist die de behandeling coördineert en inhoudelijk eindverantwoordelijk is. De arts is ook degene die vooraf bepaalt of iemand voor revalidatie in aanmerking komt. Voor vragen op medisch gebied kunt u bij hem of haar terecht. De revalidatiearts werkt nauw samen met de physician assistant. De revalidatiearts onderhoudt ook de contacten met huisarts en specialisten.

 

Anne-Marie van Haelst
Revalidatiearts

Jose Hofstede
Revalidatiearts

Nicole Maas - Donkers
Revalidatiearts

Göran Zemack
Revalidatiearts

De psycholoog richt zich vooral op de beleving van de klachten en beperkingen en op eventuele angst- of stemmingsklachten;

De ergotherapeut richt zich samen met u op het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten en het vinden van een goede balans op een dag.

De fysiotherapeut richt zich op de fysieke capaciteiten van het lichaam en kijkt samen met u hoe u die kunt verbeteren en trainen.

De logopedist helpt u uw ademhaling optimaal te gebruiken bij het spreken.

De maatschappelijk werker ondersteunt u op praktisch en sociaal gebied. Er wordt aandacht besteed aan acceptatie, verwerking, omgaan met de aandoening zowel bij u als bij uw omgeving.

De diëtist analyseert uw eetpatroon en geeft adviezen om dit te verbeteren.