Over COVID-19

De meest zieke COVID-19 patiënten komen na een intensieve periode op de IC eerst terecht op een reguliere afdeling van het ziekenhuis. Daar blijkt welke beperkingen zij hebben overgehouden aan hun verblijf op de IC en kan worden gekeken naar de mogelijkheden tot verder herstel. Er kan sprake zijn van een combinatie van fysieke, cognitieve en psychische klachten, zoals:

  • Klachten aan de longen door zwakke ademhalingsspieren of door de beademing
  • Klachten aan de spieren door lange inactiviteit en zenuwschade
  • Uitval van bepaalde functies
  • Algehele vermindering van conditie
  • Cognitieve en mentale klachten, waaronder angst en depressie
  • Ondervoeding