Behandelteam

Bij ons bent u in goede handen. Omdat de ontwikkeling van gehoor, spraak en taal erg nauw met elkaar samenhangt, is het belangrijk om op ieder terrein een goede behandelaar te krijgen.

Daarom werkt Libra Revalidatie & Audiologie met multidisciplinaire teams: tijdens het behandeltraject werken de audioloog, psycholoog, logopedist, maatschappelijk werker, gebarendocent, Pedagogisch behandelaar en/of peuterspeelzaalleidster samen om de beste hulp te bieden aan u en uw kind. Door deze samenstelling kan dit team al uw vragen over de slechthorendheid en/of de ontwikkeling van uw kind beantwoorden.

De klinisch-fysicus audioloog is hoofdverantwoordelijk voor de diagnosestelling en het vaststellen van het verdere beleid. Ieder behandelteam wordt geleid door een klinisch-fysicus audioloog.

De master en/of hbo audioloog is ook verantwoordelijk voor het stellen van de juiste diagnose en het vaststellen van het verdere beleid. Dit doet hij of zij aan de hand van advies van de andere behandelaars en zijn/haar eigen bevindingen.

De audiologie assistent doet onderzoek naar uw situatie en diagnosticeert aan de hand van de uitkomsten.

Als u te horen hebt gekregen dat uw kind gehoor, spraak of taalproblemen heeft, kan dat voor u en uw kind emotioneel erg moeilijk zijn. De maatschappelijk werker steunt u bij de emotionele verwerking en tijdens het zoeken van een actieve houding in contact met anderen. Ook kan de maatschappelijk werker u en de mensen om u heen informeren over de aard van de beperkingen en de gevolgen, over mogelijke hulpmiddelen en over financiële zaken die verband houden met de problemen.

De logopedist doet diagnostisch onderzoek bij uw kind en behandelt hem/haar ook op het gebied van gehoor, spraak en taal. De logopedist geeft bijvoorbeeld training in spraakafzien (liplezen).

De psycholoog houdt zich binnen het multidisciplinair behandelteam bezig met psychologische onderzoeken en behandeling.

Deze werkt op een behandelgroep en geeft vorm aan het communicatieve en het sociale klimaat in de groep en biedt verduidelijking in de communicatie via visuele ondersteuning. Ze begeleidt de kinderen gedurende de hele dag door middel van gerichte (spel)activiteiten en het uitlokken tot communicatie en observeert.