Wachttijden Gehoor, Spraak en Taal kinderen

Onderstaand een overzicht van de driemaandelijks gemiddelde wachttijden (laatste update wachttijden 01-12-2021). De wachttijden zoals geplaatst zijn de wachttijden van het moment van ontvangen van de verwijzing tot het moment dat u voor de eerste afspraak komt. De wachttijden na een eerste afspraak zijn verschillend per onderzoek en zijn na te vragen bij de behandelaar tijdens de afspraak of bij de planning. Voor bepaalde doelgroepen wordt meteen een afspraak gepland (o.a. verwijzing na neonatale gehoorscreening, plotseling gehoorverlies).

Coronamaatregelen

Door de landelijke corona maatregelen zijn wij helaas genoodzaakt om bepaalde audiologiezorg uit te stellen. Hierdoor kunnen onderstaande wachttijden oplopen. Uiteraard doen wij er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te maken en waar mogelijk alternatieve vormen van zorg, b.v. online of telefonisch, te bieden.

Nemen de beperkingen toe, neem dan altijd contact op met uw huisarts.

Wij doen ons best om u in deze uitzonderlijke situatie zo goed en zo snel mogelijk te helpen.

Diagnostiek door het Audiologisch Centrum

Van datum ontvangst verwijzing tot datum eerste afspraak

Breda Tilburg Eindhoven
Gehoor 5 weken 8 weken 4 weken
Spraak en Taal 5 weken 11 weken 12 weken

ZG-zorg (Zintuiglijke Gehandicaptenzorg)

Van datum ontvangst verwijzing tot datum intake

Breda Tilburg Eindhoven
Doof/slechthorend 0 weken 1 week 2 weken
't Kwetternest Uden De Maki’s Eindhoven
TOS (Taalontwikkelingsstoornis) 1 week 1 week

Van datum intake tot aan 1e afspraak bij de behandelaar

Breda Tilburg Eindhoven
Doof/slechthorend 0 weken 2 weken 1 week
't Kwetternest Uden De Maki’s Eindhoven
TOS (Taalontwikkelingsstoornis) 6 weken 4 weken

Van datum ontvangst verwijzing tot 1e afspraak bij de behandelaar

Breda Tilburg Eindhoven
Doof/slechthorend 0 weken 3 weken 2 weken
't Kwetternest Uden De Maki’s Eindhoven
TOS (Taalontwikkelingsstoornis) 7 weken 5 weken