Verwijzing - volwassenen

Klachten aan het gehoor kunnen voor problemen zorgen: het is moeilijk om anderen te verstaan of te begrijpen en eventuele gevaren hoort u misschien niet aankomen. Daarom kan onderzoek bij Libra Revalidatie & Audiologie wenselijk zijn.

Hoe word ik verwezen?

Een huisarts, KNO-arts, bedrijfsarts, jeugdarts of verpleeghuisarts kan u doorverwijzen naar Libra Audiologie. Wanneer een andere zorg- of hulpverlener (bijvoorbeeld een logopedist) een onderzoek door ons adviseert, dient u eerst een verwijzing aan uw (huis)arts te vragen. De verwijzing is noodzakelijk in verband met de vergoeding door uw zorgverzekering.

U kunt uw verwijzing mailen of per post versturen naar een van onze Audiologische Centra (Eindhoven (inclusief Uden), Tilburg of Breda). U ontvangt van ons altijd eerst een schriftelijke bevestiging. Na ontvangst van de verwijzing of aanmelding wordt bepaald welke onderzoeken geadviseerd worden. De uitnodigingsbrief voor het onderzoek ontvangt u dan later. Libra Revalidatie & Audiologie is ook aangesloten bij het platform Zorgdomein.

Contact