Verwijzing - volwassenen

Klachten aan het gehoor kunnen voor problemen zorgen: het is moeilijk om anderen te verstaan of te begrijpen en eventuele gevaren hoort u misschien niet aankomen. Daarom kan onderzoek bij Libra Revalidatie & Audiologie wenselijk zijn.

Hoe word ik verwezen?

Een huisarts, KNO-arts, bedrijfsarts, jeugdarts of verpleeghuisarts kan u doorverwijzen naar Libra Audiologie. Wanneer een andere zorg- of hulpverlener (bijvoorbeeld een logopedist) een onderzoek door ons adviseert, dient u eerst een verwijzing aan uw (huis)arts te vragen. De verwijzing is noodzakelijk in verband met de vergoeding door uw zorgverzekering.

In de regel ontvangen we uw verwijzing via uw arts per mail, zorgdomein of per post. U kunt uw verwijzing ook mailen of per post versturen naar een van onze Audiologische Centra (Eindhoven (inclusief Uden), Tilburg of Breda). U ontvangt van ons altijd eerst een schriftelijke bevestiging. Na ontvangst van de verwijzing of aanmelding wordt bepaald welke onderzoeken geadviseerd worden. De uitnodigingsbrief voor het onderzoek ontvangt u dan later. Libra Revalidatie & Audiologie is ook aangesloten bij het platform Zorgdomein.

contact