Ik ben (plots) doof

Wie doof is, kan niets meer horen, of niet meer genoeg om via stemgeluid te communiceren. Kunt u zonder hulpmiddelen niet via geluid communiceren, maar met hulp van een hoortoestel wel? Dan bent u niet doof maar slechthorend.

Wat veroorzaakt doofheid?

Doofheid kan aangeboren zijn. Dan is het waarschijnlijk veroorzaakt door een fout in de ontwikkeling van de oren. Doofheid kan ook veroorzaakt zijn door iets anders. Bijvoorbeeld door ouderdom, ontsteking aan het oor of plotselinge drukverandering. Als u plotseling (bijna) niets meer hoort aan één oor, kunt u plots doof zijn. Dit gebeurt binnen enkele seconden tot minuten. Meestal wordt er geen oorzaak voor deze plotselinge doofheid gevonden. We noemen dit dan onverklaarde plotselinge doofheid.

Meer informatie over (oorzaken van) doofheid leest u op de website van de Nederlandse Vereniging van Slechthorenden (NVVS)

Kan ik nooit meer horen?

Doofheid is over het algemeen permanent. Bij onverklaarbare plotselinge doofheid is wel kans op herstel. Bij één op de drie personen herstelt het gehoor vanzelf en volledig. Bij één op de drie personen verbetert het gehoor wel wat. Voor de overige groep is de schade helaas blijvend.

Bent u doof aan één oor? Of bent u zo zeer slechthorend dat u niet via stemgeluid kunt communiceren? Dan kan een Cochleair Implantaat (CI) soms helpen.

Meer informatie: