Ik ben overgevoelig voor geluid

U vindt geluid dat anderen als normaal ervaren, hinderlijk, irritant of zelfs pijnlijk. Doordat u het vele geluid dat u hoort niet onbewust kunt filteren, wordt u de hele dag overladen met onaangenaam geluid. Deze vervelende aandoening heet hyperacusis.

Waarom ben ik overgevoelig voor geluid?

Iedereen heeft een bepaalde tolerantiegrens als het om geluid gaat. Komt het geluid boven deze grens, dan is dat pijnlijk. Bij mensen met hyperacusis is die grens gezakt, waardoor ‘normale’ geluiden ondraaglijk worden. Alsof de volumeknop altijd op een te hoge stand staat.

Meer informatie over (oorzaken van) hyperacusis leest u op de website van de Nederlandse Vereniging van Slechthorenden (NVVS)

Kan ik hier iets aan doen?

Libra Revalidatie & Audiologie kan u helpen met uw klachten over hyperacusis, zodat uw dagelijks leven niet langer beheerst wordt door hyperacusis. Door gepaste begeleiding leren wij u omgaan met deze klachten.