Ik ben slechthorend

Door schade aan uw gehoor is het minimale niveau waarop u geluid waarneemt (gehoordrempel) hoger. Gehoorschade of -beperking stellen we vast door middel van een audiogram.

Oorzaken van gehoorproblemen

Gehoorproblemen kunnen ontstaan door verschillende oorzaken:

  • Te lange blootstelling aan hard of eentonig geluid
    Hierbij kunt u denken aan bepaalde beroepsgroepen in de bouw en entertainment-industrie, aan jongeren die regelmatig concerten bezoeken of hun muziek te hard zetten en motorrijders die gehoorschade oplopen door de constante luchtstroom langs de oren.
  • Ziekten en aangeboren afwijkingen
    Hierin maken we een onderscheid tussen erfelijke en niet-erfelijke ziekten en afwijkingen. Voorbeelden zijn plotselinge doofheid, brughoektumor (een zeer langzaam groeiend, goedaardig gezwel op de gehoorzenuw) en oorsuizen (tinnitus).
  • Ouderdom
    Als u ouder wordt, kan uw gehoor achteruitgaan. Bij ouderdomsslechthorendheid is er sprake van verlies van het gehoor bij beide oren. Het niet meer waarnemen van hoge tonen is het meest voorkomende probleem.

Onderzoek en begeleiding

Gehoorproblemen kunnen u behoorlijk belemmeren in uw dagelijkse bezigheden. Het is moeilijk om anderen te verstaan, te begrijpen en eventuele gevaren kunt u niet horen aankomen. Het Audiologisch Centrum van Libra heeft een breed scala aan behandelingen en oplossingen om u zo goed mogelijk te helpen.

Meer informatie over (oorzaken van) slechthorendheid leest u op de website van de Nederlandse Vereniging van Slechthorenden (NVVS)