Innovatie

OmiVista nodigt uit om te bewegen

Sinds half juli 2016 kunnen therapeuten op locatie Leijpark hun cliënten uitdagen met OmiVista, een interactief vloerprojectiesysteem dat reageert op bewegingen en deze omzet in audiovisuele effecten. Hiermee creëer je een sensorische (leer-) omgeving voor kinderen en volwassenen.

OmiVista biedt variatie in de mogelijke therapievormen. Fysiotherapeut Ronald Peijnenburg: “Het is een aanvulling die vooral voor kinderen interessant is. Zij zijn gewend om met digitale spellen om te gaan en dit systeem sluit aan op hun belevingswereld. Het systeem werkt heel intuïtief. Ze moeten bijvoorbeeld bladeren wegvegen, ballonnen kapot maken, tekeningen inkleuren of drums bespelen. Eenvoudig door liggend, zittend, rollend, kruipend of lopend bewegingen te maken over de vloer.” 

Direct effect

De directe visuele reactie die het systeem geeft, nodigt uit om te bewegen. Het prikkelt de zintuigen en biedt uitdaging op verschillende manieren. Het systeem reageert op elke beweging in het projectiegebied, zodat je ook met groepjes oefeningen kunt doen. De studenten van het Multidisciplinair Zorg Innovatie Centrum (M-ZIC)hebben binnen de 5 basistemplates voor verschillende niveaus oefeningen gebundeld in playlists. Het is plug-and-play; je kiest een playlist en start met de oefening. 

Geen competitie

Je kunt ook eigen oefeningen maken. Zo kun je bepalen welke objecten in de projectie te zien zijn en wat er gebeurt wanneer ze worden aangeraakt. Dit maakt OmiVista heel geschikt voor gebruik binnen de fysiotherapie. Ronald: “Spelenderwijs werken onze klanten zo bijvoorbeeld aan hun balans, reactievermogen of reikwijdte. Er zit geen competitie-element in de oefeningen. Dat is jammer, want dat biedt extra stimulans.”

De aanschaf van OmiVista is mogelijk gemaakt door diverse sponsoren waaronder het Revalidatiefonds.

Lees meer over het M-ZIC

 

 

Efficiënter keren met zwemsensor E-taw

Blinde zwemmers worden nu op het hoofd getikt met een foamballetje aan een stok om hen te laten weten dat ze bij het keerpunt zijn. Dat kan intelligenter en efficiënter in deze tijd van digitalisering, vindt het NOC*NSF. Een van de doelen van het Ir. Otten Fieldlab is om subtop- en topsporters met een lichamelijke beperking te ondersteunen bij het verbeteren van hun prestaties. Daarom werken het Fieldlab, studenten van Technische Universiteit Eindhoven, Paralympisch zwemkampioene Liesette Bruinsma en de coaches van de Nederlandse Paralympische zwemploeg, samen aan de ontwikkeling van een zwemsensor (E-taw).

Electronic Turning Around Warningsystem

E-taw staat voor Electronic Turning Around Warningsystem. Eind 2016 is het prototype getest. Eerst werd bekeken hoe sterk het signaal moest worden uitgezonden, zodat het ideaal was voor zwemster Liesette. Na wat aanpassingen is de E-taw vervolgens in het water getest. De E-taw bleek te werken! In 2017 volgt het testen van de laatste versie van de sensor met Liesette.

Onafhankelijk trainen

Met de E-taw kunnen de zwemmers onafhankelijk van anderen trainen waar en wanneer zij maar willen. Mogelijk kan het instrument ook worden gebruikt bij het op het juiste moment inzetten van het keerpunt. Hierdoor zouden de prestaties nog verder kunnen verbeteren. Dat laatste testen we na ingebruikname van de sensor. Uiteraard wordt ook gekeken naar een bredere toepassing van de sensor, bijvoorbeeld als trainingsinstrument voor valide zwemmers.

Bekijk hier het filmpje van Liesette.

Meer informatie over het Ir. Otten Fieldlab.

 

 

Wetenschapscafé

De onderzoekscommissie van Libra Revalidatie & Audiologie organiseert een aantal keren per jaar een wetenschapscafé voor collega’s: een informele bijeenkomst waarin onderwerpen die met wetenschappelijk onderzoek te maken hebben, worden toegelicht en besproken. In een wetenschapscafé geven zowel onderzoekers (academisch perspectief) als vertegenwoordigers uit de praktijk zelf presentaties.

‘Crossing borders’

Op 29 november 2016 is het eerste wetenschapscafé georganiseerd waar de link tussen de sector Revalidatie (in het bijzonder Neurologie) en de sector Audiologie centraal stond.

Het programma bestond uit verschillende presentaties:

  • Auditieve verwerking – een onderzoek waaraan de sector Audiologie meewerkt - door Ellen de Wit, onderzoeker bij de Hanze Hogeschool Groningen
  • Mentale inspanning bij CVA: niet zichtbaar, wel meetbaar – een onderzoek waaraan de sector Revalidatie Neurologie gaat meewerken – door Marlou Limpens, onderzoeker bij Rijndam Revalidatie Rotterdam
  • Overgevoeligheid voor geluid; discussie aan de hand van casuïstiek, door Mary van der Heijden, maatschappelijk werker sector Audiologie en Juliëtte Bosmans, ergotherapeut sector Revalidatie Neurologie, beiden werkzaam bij Libra.

Raai de Kraai op aangepast niveau bij Pinokkio

Therapeutische peutergroep Pinokkio (locatie Blixembosch) gebruikt het Voor- en Vroegschoolse Educatie-programma (VVE) Peuterplein als onderlegger om kinderen optimaal in hun ontwikkeling te stimuleren. Raai de Kraai is het boegbeeld van het programma, een handpop die de hoofdrol speelt bij veel activiteiten en verhalen. 

Peuterplein is ontwikkeld voor reguliere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en bedoeld om jonge (risico)kinderen zonder achterstanden op de basisschool te laten starten. Voor kinderen met motorische beperkingen bestaat dit soort programma’s eigenlijk niet. Monique Lampe, gezondheidspsycholoog: “Wij hadden de behoefte aan een methode die aansluit op het basisonderwijs. Peuterplein is voor ons een raamwerk. Het programma geeft sturing om alle ontwikkelingsgebieden (taal, motoriek, beweging, voorbereidend rekenen, zintuiglijk waarnemen, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek) van peuters te raken.” 

Het programma werkt via 8 thema’s: huisdieren, water, familie, je lichaam, lente, zomer, herfst, winter. Binnen elk thema zijn 16 activiteiten beschreven, bijvoorbeeld lezen met een prentenboek of verhaalplaten, gymoefeningen, rijmpjes en liedjes. Daarmee worden vaardigheden geoefend op verschillende taal- en ontwikkelingsniveaus. Laura de Koning, pedagogisch medewerker: ”We implementeren niet het hele programma. We passen het aan aan de mogelijkheden en de belastbaarheid van onze doelgroep. Voor kinderen met visus-problemen hebben wij de plaatjes uit het leesboek vergroot, zodat zij er langer naar kunnen kijken tijdens het verhaal en het zo beter kunnen volgen. De reguliere gymoefening uit het boek vertalen we voor ieder kind op maat naar een oefening met een fysiotherapeutisch doel zodat de motoriek wordt geoefend.” We leggen alle aanpassingen vast, zodat er straks een aangepaste Peuterplein-versie bestaat voor kinderen met motorische beperkingen.

 Monique en Laura zijn enthousiast: ”Het is een praktische methode met aansprekende thema’s. Ook zit er een ouderblad bij, zodat zij thuis verder kunnen oefenen met het thema en weten waar hun kind mee bezig is. Die link met thuis is voor ons heel belangrijk. De kinderen zijn maar 2 dagdelen hier.“