Onze klant

Prikkelarme zwemgroepen voor mensen met NAH

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Gewoon zwemmen is daardoor niet meer ‘gewoon’. 

In maart 2016 is Libra Revalidatie & Audiologie, met ondersteuning van de Edwin van der Sar Foundation, zwemgroepen gestart speciaal voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deze zwemgroepen zijn anders dan de gangbare zwemgroepen in onze sportcentra. Ze zijn kleiner van omvang met 6 personen per groep. Soms met een uitloop tot maximaal 9 personen wanneer er begeleiding door een deskundige bewegingsagoog nodig is. Daarnaast houden we rekening met de prikkels die deelnemers met NAH kunnen verwerken. Dat kan zijn op het gebied van geluid, maar ook visueel.

Onze sportcentra in Tilburg en Eindhoven beschikken over een aangepast zwembad met een verstelbare bodem. Een hydraulische tillift is voorhanden en het water is warmer dan in een gewoon zwembad.

 

 

Speciaal team voor kinderen met eet-/ drinkproblemen

Als een kind problemen heeft met eten en drinken leidt dit vaak tot lastige situaties en kan het uiteindelijk tot gezondheidsproblemen leiden. In het najaar van 2016 is op locatie Leijpark een pilot gestart met een ‘eet- en drinkteam’. Op locatie Blixembosch bestaat al langere tijd een eet- en drinkteam. De uitgebreide expertise die hierbij is opgebouwd is onderling uitgewisseld. 

Multidisciplinair team

Het eet- en drinkteam is een multidisciplinair team dat snel en vakkundig onderzoekt wat er precies aan de hand is. De observatie bestaat uit het bijhouden van een 'eet-dagboek' door de ouders en onderzoek door de physician assistant, logopedist, diëtist en GZ psycholoog. Dit team onderzoekt het kind op één middag vanuit verschillende invalshoeken op een interactieve en ongedwongen manier. Na deze middag kan het team de ouders gericht verwijzen voor verder advies, nader onderzoek of behandeling.

Voor wie?

Het eet- en drinkteam richt zich op kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar met een motorische beperking

  • die niet voldoende eten of drinken (of bij wie die mogelijkheid zich voor zou kunnen doen)
  • die problemen hebben met de inname en de verwerking van voedsel
  • met een lichamelijke stoornis in het mond- of keelgebied
  • met een stoornis van belangrijke functies van de mond
  • met een functiestoornis van voedselopname en/of voedselverwerking
  • die multidisciplinaire behandeling nodig hebben

Na de pilot

De pilot loopt nog door tot de zomer in 2017. Dan maken we een keuze hoe we de opgedane ervaring verder in willen zetten.

 

Voorlezen dove kinderen

Dove en slechthorende kinderen pikken moeilijk informatie op uit hun omgeving. Voorlezen heeft daarop een stimulerende werking en kan het kind helpen zijn/haar woordenschat uit te breiden. Hoewel plezier om samen te lezen voorop staat, vraagt voorlezen aan een doof kind ook veel geduld en heel bewust bezig zijn. Omdat we weten hoe belangrijk dit is, hebben wij een voorleescursus ontwikkeld.

Tijdens de voorleescursus krijgen ouders praktische tips zoals stoppen met lezen als hun kind niet kijkt en pas weer verder gaan als dat wel zo is. Daarnaast leren ze hoe ze de aandacht van hun kind vast kunnen houden, bijvoorbeeld door het aannemen van verschillende rollen.

Tijdens het voorlezen wordt gebruikt gemaakt van de Nederlandse gebarentaal. Ouders kunnen deelnemen aan de cursus als ze module één en twee van de cursus Nederlandse gebarentaal hebben afgerond.

Klanten aan het woord

Slechthorende Noortje met Baha geholpen

Noortje is slechthorend geboren, maar wilde nooit een hoortoestel. Toen ze zwanger was van haar eerste kind liet ze uiteindelijk een hoortoestel aanmeten. Deze kon ze niet verdragen en bovendien had deze niet het gewenste resultaat. Uiteindelijk kreeg ze fysieke uitvalsverschijnselen en een burn-out en werd ze voor haar gehoor verwezen naar Libra Audiologie in Eindhoven. De behandeling daar voelde als een warme deken.

Lees hier haar verhaal

Door de groep heeft Monique Grouw geleerd dat het leven geen wedstrijd is

In december 2014 werd bij Monique borstkanker geconstateerd. Na de operatie en bestraling stelde haar arts voor om deel te nemen aan het programma oncologische revalidatie van Libra Revalidatie. De groep waarin ze terecht kwam, werd als een soort familie.

Lees hier haar verhaal

Eugène Lagarde ontdekte een ander stuk van het leven

Tijdens een snowboardvakantie had Eugène ineens geen kracht meer in zijn benen en enorme pijn. Terug in Nederland werd het Guillain Barré syndroom (GBS) geconstateerd. Een lange weg van revalidatie begon. Daar startte niet alleen zijn herstel, maar kwam ook de realisatie dat er meer is dan druk, druk, druk.

Lees hier zijn verhaal

Bekijk hier meer verhalen van klanten.