Onze partner

Posterpresentaties M-Zic

Het M-ZIC (Multidisciplinair Zorg Innovatie Centrum) is een uitwerking van de lerende organisatie. Het biedt een uitdagende leer- en werkomgeving binnen de sector Revalidatie, waarbij professionals en studenten intensief samenwerken. Centraal binnen het M-ZIC staan kennisontwikkeling en groei in eigen functioneren. Binnen het M-ZIC komen op structurele basis grote groepen studenten van diverse opleidingen stage lopen binnen de organisatie. De stageperiode sluiten ze af met een Posterpresentatie.

Posterpresentatie

Tijdens de presentatie laten groepjes studenten het resultaat van hun stageopdracht zien aan medewerkers en klanten op de locaties Blixembosch en Leijpark. De studenten zijn aanwezig om hun eigen poster op creatieve wijze toe te lichten. Bezoekers van de presentatie kunnen door het geven van ‘likes’ aangeven welk project hen het meest inspireert. Ook dit jaar waren er veel interessante projecten.

Winnaars

Het project dat de meeste Likes krijgt, ontvangt een prijs. Voor locatie Leijpark was het project Omivista de winnaar. Omivista is een interactief vloerprojectiesysteem. Voor de presentatie hadden de studenten een 3D kijkdoos gemaakt om direct interesse te wekken. Als echte ondernemers stapten ze met hun kijkdoos op mensen af om hun overtuigende verhaal te vertellen. Iedereen was oprecht geïnteresseerd en vond het verhaal overtuigend overkomen.

De winnaar op locatie Blixembosch was het project Pijneducatie. De aanbevelingen vanuit dit team op basis van de conclusies waren heel helder en duidelijk geformuleerd: er moeten meer sessies over pijn worden georganiseerd, maar die moeten korter zijn en een pauze bevatten.

Tot slot nog een tip van de winnaars op locatie Leijpark:

“Geef niet op wanneer iets niet helemaal gaat zoals gepland. Als je project slaagt, heb je wat verdiend. Als je project mislukt, heb je wat geleerd”.

Van zorgen naar coachen

In samenwerking met Fontys Hogeschool heeft Libra Revalidatie & Audiologie de training ‘Van zorgen naar coachen’ ontwikkeld.

Tijdens de training vergroten medewerkers hun vaardigheden om klanten zodanig te behandelen dat de kans op uitval minimaal is, de kans op een duurzame gedragsverandering optimaal is en mensen zo goed mogelijk zijn toegerust op wat er van hen maatschappelijk wordt verwacht na hun revalidatie. Eigen verantwoordelijkheid en eigen regie van de klant en zijn/haar systeem/mantelzorgers staan hierin centraal.

Afgestemd op de behoefte van de klant

De manier waarop de behandelaars informatie geven en adviseren en de manier waarop ze mensen begeleiden in het veranderen van gedrag en leefgewoonten is heel belangrijk.

De training 'Van zorgen naar coachen' is gericht op het vergroten van de eigen regie van de klant en, in het verlengde daarvan, de overgang van de zorgende naar de coachende behandelaar.

Hierdoor krijgt de klant meer persoonlijke aandacht en ruimte voor eigen wensen en hulpvragen. De behandelaar doseert zijn informatie en stemt die af op de behoefte van de klant. Medewerkers gaan actief op zoek binnen het scala aan mogelijkheden in plaats van een standaard behandeling ‘van de plank’ te halen.

Het resultaat mag er zijn!

Het resultaat van deze verandering is een behandeling met meer effect door een grotere intrinsieke motivatie bij de klant. Daarnaast vergroot het de borging en het rendement op lange termijn omdat het geleerde en de aanpassingen meer aansluiten bij de persoonlijke situatie van de revalidant en zijn doelen.

Samenwerking in de keten

Bedrijfsarts Carlita Rossou zoekt samen met Libra Arbeidsexpertise naar een oplossing voor mensen die bezig zijn met een re-integratie traject.

Op haar spreekuur ziet zij regelmatig mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Om beter te kunnen beoordelen welke beperkingen worden veroorzaakt door de aandoening, schakelt zij onze collega’s van Libra Arbeidsexpertise in. Samen brengen zij cognitie (het vermogen om te leren) en belastbaarheid in kaart.

Lees hier haar verhaal

Ook dit jaar stonden onze deuren open voor alle audiciens uit onze regio’s tijdens de ‘audiciensavond’. Het doel van de avond is tweeledig:

  • bijscholing (voor accreditatie punten)
  • ontmoeting en kennismaking

Voor het eerst is hetzelfde programma op twee locaties gegeven: op 16 maart op onze locatie Blixembosch in Eindhoven en op 30 maart op onze locatie in Breda. Met in totaal 115 deelnemende audiciens waren beide avonden een groot succes.

Programma

Drie van onze klinisch fysici-audiologen stelden in hun presentaties de correlatie tussen diabetes en slechthorendheid centraal:

  • Presentatie “diabetes en gehoor”, door mw. C. Bernaerdt en ir. M van Beurden
  • Presentatie “Bridge - de koppeling tussen Human-Related Intended Use and Product-Related intended Use”, door mw. dr. M. Boymans
    “Bridge” is een nieuwe werkwijze om hoortoestellen te selecteren en te evalueren.
  • Presentatie “Real Ear Measurements”, door mw. S. Brouwers
    Real ear measurements: uitleg hoe je op een objectieve manier een hoortoestel zo goed mogelijk kunt instellen; wat de effecten zijn van de oorstukjes en waar je allemaal op moet letten