Cerebrale Parese (CP)

Wat is Cerebrale Parese?

Cerebrale Parese is een beschadiging in de hersenen waardoor iemand een houdings- en/of bewegingsstoornis heeft. Het ontstaat vóór het eerste levensjaar. Kinderen met CP ontwikkelen hun manier van bewegen langzamer of anders dan andere kinderen. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met bijvoorbeeld zitten, lopen, schrijven, spelen, praten, (zelfstandig) eten, drinken en kleden. Afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is, kunnen er ook problemen bij leren, voelen, zien, horen en gedrag bestaan. Ook kan epilepsie voorkomen.

Mijn kind heeft CP, en nu?

Als uw kind Cerebrale Parese heeft, kunt u naar Libra Revalidatie komen om te revalideren. We richten ons op een zo groot mogelijke zelfstandigheid van uw kind. Omdat ieder kind met CP andere gevolgen ervaart, wordt er voor elke unieke situatie een behandelplan opgesteld. Hoe dit precies in zijn werk gaat, en wie dit traject begeleidt, leest u op de pagina behandeling.

Er zijn diverse behandelprogramma’s speciaal voor kinderen met CP.

  • Voor lopende kinderen met CP is er het Functionele Fitness programma, waarbij gericht wordt op fysieke activiteiten om spierkracht, uithoudingsvermogen en snelheid van bewegen te vergroten.
  • Voor kinderen vanaf 4 jaar is er het CP meetteam, waarbij één tot twee keer per jaar een meting gedaan wordt uit voorzorg. Dit om in een vroeg stadium te reageren op (komende) veranderingen in het bewegen waardoor bijv. vergroeiing of schade aan het lichaam voorkomen kan worden.
  • Voor kinderen met eet- en drinkproblemen door Cerebrale Parese heeft Libra het Eet- en drinkteam. Hier wordt de situatie van uw kind onderzocht om het eet of drinkprobleem op te lossen.

Meer informatie

Als uw kind met Cerebrale Parese bij Libra revalideert, ontvangt u rapporages over het functioneren van uw kind. Hiervoor gebruiken we de volgende classificatiesystemen: MACS, GMFCS en CFCS.