Zitpoli

Heeft u zitproblemen, dan onderzoekt een speciaal adviesteam, bestaande uit een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een adaptatietechnicus en eventueel een wondverpleegkundige, samen met u de oorzaak van uw probleem.

Er wordt een uitgebreid lichamelijk onderzoek gedaan, waarbij wordt gekeken naar uw mogelijkheden en beperkingen tijdens het zitten. We inventariserende gevolgen van uw probleem in het dagelijks leven en uw huidige zitsituatie wordt gefotografeerd. Aan de hand van deze gegevens gaan we op zoek naar een oplossing voor uw zitprobleem en deze oplossing wordt ook uitgeprobeerd.

Als de oplossing naar tevredenheid is stellen we een adviesrapport op, wat naar u en uw verwijzer wordt gestuurd. In dit adviesrapport staan de oplossingen voor uw problemen beschreven evenals het vervolgtraject.

Om deel te nemen aan de zitpoli heeft u een verwijzing nodig van een revalidatiearts van Libra Revalidatie & Audiologie. Er is inmiddels ook een zitpoli voor kinderen gestart. De zitpoli is gevestigd op Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Blixembosch.

Meer informatie

Mail voor vragen naar zitpoliblixembosch@libranet.nl