EDS

Wat is EDS?

EDS is een vorm van hypermobiliteit en heet voluit Ehlers-Danlos syndroom. EDS is een erfelijke aandoening, waarbij het bindweefsel anders is aangelegd, waardoor hypermobiliteitsklachten kunnen ontstaan. Voorkomende klachten zijn bijvoorbeeld spier- en gewrichtsklachten, vermoeidheid, ontwrichting en gevoelige darmen. Allen hebben te maken met een ruime beweeglijkheid in de gewrichten door het syndroom.

Ik heb EDS, en nu?

Als u klachten ondervindt in uw dagelijks leven door EDS kan u worden doorverwezen voor behandeling bij Libra Revalidatie. Met een persoonlijk voor u opgesteld behandelplan gaan wij samen werken aan het wegnemen van of leren omgaan met de klachten. Het uiteindelijke doel is dat u zo optimaal mogelijk functioneert in uw leef-, woon- en werkomgeving.