MS

Wat is MS?

Multiple sclerose is een ontstekingsziekte van het centrale zenuwstelsel. De myeline(isolatie van de zenuwen) wordt aangetast. Hierdoor wordt het systeem waarin de hersenen bewegingen aansturen of gevoelsprikkels doorgeven in zijn geheel of gedeeltelijk beschadigd.

Ik heb MS, en nu?

De beschadiging van het zenuwstelsel kan problemen geven. Bijvoorbeeld uitval in bewegen, uitval in gevoel, uitval van functies als blaas- en darmfunctie en seksuele functies. Maar ook psychosociale problemen kunnen het gevolg zijn van MS.

Heeft u MS en komt u voor behandeling bij Libra Revalidatie, dan kijken we samen naar uw mogelijkheden en gaan we gericht aan het werk. Tijdens uw behandeling komen verschillende trainingen en onderwerpen aan bod. Dit kan bijvoorbeeld een ADL-training zijn. Hierbij richten we ons op de Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL). Of eenĀ 'omgaan met pijn' training. In de folder vindt u een overzicht van de trainingen en meer informatie over behandeling.

Meer informatie