Begeleiding

Revalideren is een proces van leren, oefenen en accepteren. Dit vraagt een flinke dosis doorzettingsvermogen en actieve betrokkenheid. Hard werken dus, maar u staat er gelukkig niet alleen voor!

Tijdens uw revalidatie bij Libra krijgt u begeleiding van een behandelteam. Dit is een vast team van behandelaars dat uw behandelplan heeft opgesteld, met verschillende disciplines. Dit noemen we multidisciplinair behandelen. Een van de leden van het behandelteam wordt de vaste contactpersoon voor u en uw naasten. Bij hem of haar kunt u met al uw vragen terecht.

Naast de reguliere behandelteams, zijn er ook diagnosegerichte behandelteams. Deze teams hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van revalidanten met een gelijksoortige lichamelijke aandoening, bijvoorbeeld longaandoeningen.

Zowel reguliere als diagnosegerichte behandelteams zijn samengesteld uit de volgende behandelaars.

 

De revalidatiearts is de medisch specialist die de behandeling coördineert en inhoudelijk eindverantwoordelijk is. De arts is ook degene die vooraf bepaalt of iemand voor revalidatie in aanmerking komt. Voor vragen op medisch gebied kunt u bij hem of haar terecht. De revalidatiearts onderhoudt ook de contacten met de huisarts en de specialisten.

De Physician Assistant (PA) is een deskundige paramedicus met een aanvullende masteropleiding, die taken van uw revalidatiearts kan overnemen en nauw met hem of haar samenwerkt. Zo kan de PA heel goed het lichamelijk onderzoek doen, de klachten in kaart brengen, de diagnose stellen en veel voorkomende (chronische) ziekte behandelen. Hij of zij werkt altijd onder supervisie van uw revalidatiearts.

Per 1 september 2018 mag de PA handelingen voortaan zelfstandig  uitvoeren zoals: het plaatsen van een katheter, heelkundige handelingen, endoscopieën, injecties, electieve cardioversie, het toepassen van defibrillatie en puncties uitvoeren of delegeren en het voorschrijven van geneesmiddelen die alleen op recept verstrekt mogen worden.

Bekijk hier meer informatie

Op de website www.wiemagwat.nl van het Ministerie van VWS vindt u een overzicht van de voorbehouden handelingen, die de verschillende zorgverleners mogen verrichten.

De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een aanvullende masteropleiding die bevoegd is om bepaalde medische taken uit te voeren binnen het vakgebied waarin hij/zij gespecialiseerd is, bijvoorbeeld een specifieke doelgroep, zoals kinderen of pasgeborenen, maar ook met revalidanten met een bepaalde aandoening.

Per 1 september 2018 mag de VS handelingen voortaan zelfstandig  uitvoeren zoals: het plaatsen van een katheter, heelkundige handelingen, endoscopieën, injecties, electieve cardioversie, het toepassen van defibrillatie en puncties uitvoeren of delegeren en het voorschrijven van geneesmiddelen die alleen op recept verstrekt mogen worden.

Bekijk meer informatie

Op de website www.wiemagwat.nl van het Ministerie van VWS vindt u een overzicht van de voorbehouden handelingen, die de verschillende zorgverleners mogen verrichten.

De arts-assistent is een afgestudeerde basisarts die, al dan niet, in opleiding is voor revalidatiearts. Hij of zij werkt altijd onder supervisie van uw revalidatiearts.

De verpleegkundige begeleidt en adviseert revalidanten bij lichaams- en wondverzorging. Hij of zij verricht wondbehandelingen en geeft advies en begeleiding bij bijvoorbeeld incontinentie of medicijngebruik.

De fysiotherapeut richt zich op stoornissen in houding en/of bewegen en de gevolgen hiervan voor dagelijkse activiteiten. Het uiteindelijke doel van de behandeling is het optimaliseren van uw bewegen waarbij rekening wordt gehouden met uw mogelijkheden en beperkingen. De fysiotherapeut heeft diverse hulpmiddelen ter beschikking om bij uw behandeling in te zetten.

De ergotherapeut oefent met u met name praktische, dagelijkse activiteiten Dit kan variëren van douchen en aankleden tot strijken en koken. Het doel van de ergotherapie is dat u weer zo optimaal mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont en werkt. De behandeling richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut onderzoekt ook of u baat heeft bij bepaalde hulpmiddelen, zoals spalken, een rolstoel of aangepast bestek, en adviseert hierover. De ergotherapeut kijkt ook hoe specifieke problemen, bijvoorbeeld als u hand niet goed functioneert, opgelost kunnen worden.

De logopedist onderzoekt en behandelt spraak- en taalproblemen. Ook problemen met de mondmotoriek en gevoelsstoornissen in het gezicht en de mond komen aan bod. Door oefeningen en adviezen probeert de logopedist de diverse functies weer te herstellen. Als dit niet helemaal mogelijk is, wordt gekeken of u baat heeft bij een hulpmiddel om het communiceren of het eten en drinken te vergemakkelijken.

De maatschappelijk werker ondersteunt u op praktisch en sociaal gebied. Onderwerpen als wonen, werk en tijdsbesteding komen aan bod, maar ook verwerking en acceptatie van het leven met beperkingen. Dit gebeurt via individuele gesprekken en in sommige gevallen via groepsgesprekken.

De psycholoog kan onderzoek doen en behandeling geven aan de revalidant en partner of naaste betrokkene bij psychische of cognitieve problemen. Het oplopen van lichamelijk of geestelijk letsel kan heel ingrijpend zijn. Soms leidt een ziekte of handicap tot ander gedrag of een veranderde persoonlijkheid. De psycholoog kan inzicht en advies geven, zelf behandelen of een multidisciplinaire behandeling adviseren.

De cognitief revalidatie therapeut komt in beeld wanneer er door hersenletsel of ziekte problemen ontstaan op het gebied van cognitie (o.a. aandacht, tempo van informatieverwerking, geheugen, uitvoerende functies). Er wordt psychoeducatie gegeven en er worden compensatiestrategieën aangeleerd. Ook wordt er gekeken naar het gebruik van hulpmiddelen. De therapie kan zowel individueel als in een groep plaatsvinden.

De bewegingsagoog verzorgt oefentherapie in het water, fitnesstraining of het sporten. Dit gebeurt in overleg met de fysiotherapeut en/of behandelend arts. De therapieën vinden plaats in het eigen aangepaste zwembad, in de sportzalen of fitnessruimtes van de locaties Leijpark en Blixembosch.

De muziektherapeut maakt gebruik van de therapeutische kwaliteiten van muziek tijdens de behandeling. De muziektherapeut behandelt bijvoorbeeld problemen met het verwoorden van gevoelens als gevolg van Afasie. Ook kan de therapeut ondersteuning bieden bij het verwerken van hersenletsel en werkt de therapeut met behulp van muziek samen met de cliënt aan bewust ontspannen, verbeteren van de concentratie en verwerken van prikkels en informatie. 

Als het nodig is kan ook een beroep gedaan worden op andere behandelaars zoals:

  • Arbeidsdeskundige
  • Orthopedisch schoenmaker
  • Diëtiste
  • Orthopedisch instrumentmaker
  • Diverse medische specialisten, bijvoorbeeld een cardioloog of internist