Wetenschappelijk onderzoek

Libra Revalidatie & Audiologie investeert veel tijd en energie in medisch wetenschappelijk onderzoek. Het kan zijn dat u wordt gevraagd hier aan mee te werken.

Alvorens u een besluit neemt, heeft u recht op schriftelijke en mondelinge informatie. De keus of u mee wilt doen aan wetenschappelijk onderzoek is aan u. Mocht u besluiten niet mee te doen dat heeft dat uiteraard geen invloed op uw behandeling.

Daar waar we uw gezondheidsgegevens willen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek, worden deze gegevens anoniem verwerkt, zodat deze nooit herleidbaar zijn tot uw persoonsgegevens. Uw anonieme gegevens kunnen worden gebruikt door Libra Revalidatie & Audiologie en voor landelijke registraties.