29 juli 2019

Expositie Wil Rijkers en Anja van Aalen locatie Leijpark

Van 4 juli tot en met 3 oktober 2019 is de expositie gratis te bezoeken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bij Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark aan de Professor Stoltehof 3, in Tilburg.

Sudoku-werk

Wil Rijkers zoekt naar een volledig kleurenevenwicht in zijn composities. Hij maakt hierbij gebruik van het sudoku-principe. Bij een sudoku zie je een verdeling van cijfers over het hele vlak. Als je de cijfers zou vervangen door kleuren zie je een gelijkmatige verdeling van deze kleuren over het sudoku-vierkant, zowel in horizontale rijen als in verticale kolommen.
Zo verdeelt Wil de negen-bij-negen vlakverdeling in vele kleine vlakjes. Na inschildering ontstaat er dan een vierkante kleurencompositie die volledig in harmonie is en waarbij tevens alle 81 vlakjes verschillend zijn van kleur.

Wil Rijkers studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming Tilburg tekenen en handvaardigheid.

Glasontwerpen

De glasontwerpen van Anja van Aalen kenmerken zich door kleur, beweging en vloeiende lijnen. De natuur speelt hierbij een grote rol. Vooral de restauratie van oude glasramen boeit haar. Aan de hand van een oude meester neemt ze je mee in de wijze waarop het paneel is gemaakt, en met welke materialen en gereedschappen hij heeft geschilderd.
Anja van Aalen werd  in 2005 geraakt door de schitterende pracht van een glaspaneel. Vanaf die tijd wilde zij alles leren en weten over het materiaal. Zij volgde de postacademiale opleiding Master-Glass  om de mogelijkheden van glas te leren kennen en heeft deze in 2010 cum laude afgesloten.

Bezoek expositie

Bent u nieuwsgierig naar de werken? U kunt de expositie gratis bezoeken, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur  bij Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark aan de Professor Stoltehof 3, in Tilburg, in de gangen op de begane grond. In de folderbakjes in de hoofdgang vindt u meer informatie

Meer kunst bij Libra Revalidatie & Audiologie, locatie  Leijpark

Drie tot vier keer per jaar is er een expositie van uiteenlopende kunstwerken te zien op de locatie  Leijpark. Deze exposities zijn altijd vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden. De kunstcommissie van de locatie Leijpark stelt ieder kwartaal een nieuwe kunstcollectie samen.