04 oktober 2021

Externe audit 2021 kwaliteit en veiligheid

De externe audit 2021 kwaliteit (NEN 15224) en veiligheid (NEN 8009), vindt dit jaar plaats van maandag 4 t/m woensdag 6 oktober 2021.