23 september 2019 | Eindhoven, locatie Blixembosch

Informatiemiddag 'Kinderen met DCD op school en in de klas'

Kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) hebben moeite met het coördineren van hun bewegingen en het aanleren van (motorische) activiteiten, zoals schrijven, knutselen, jas aantrekken, rennen, gymmen en het vertellen van een verhaal.

Ze worden vaak omschreven als ‘onhandig’. DCD gaat meer dan gemiddeld gepaard met andere problemen waaronder leerproblemen, aandachtsproblemen en een laag zelfbeeld.

Wat komt aan bod?

Tijdens deze informatiemiddag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is DCD? Wat ervaren kinderen met DCD?
  • Op welke manier kun je een kind met DCD stimuleren en ondersteunen in zijn of haar (schoolse) ontwikkeling?
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen aan diverse deskundigen (o.a. revalidatiearts, psycholoog, ambulant begeleider en ergotherapeut).

Voor wie?

Intern begeleiders en leerkrachten die graag meer informatie willen over DCD en/of in hun dagelijks werk te maken hebben met kinderen met DCD.

Waar en wanneer?

  • Datum: maandag 23 september 2019
  • Tijd: 16.00 – 18.00 uur
  • Locatie: Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Blixembosch, Toledolaan 2, 5629 CC Eindhoven

Kosten

Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

  • Via mail: teamsecrbb@libranet.nl Graag het aantal personen vermelden.
  • Via telefoon: 088-214 01 01, secretariaat Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE). Ook voor aanvullende vragen.

Wij nodigen u van harte uit om deze middag bij te wonen!