26 oktober 2021 | Eindhoven, locatie Blixembosch

Inloopspreekuur voor en door mensen met niet aangeboren hersenletsel

Het Inloopspreekuur is bedoeld voor mensen met hersenletsel, hun naasten, vrienden en iedereen die betrokken is bij mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). U kunt zo binnenlopen, een afspraak maken is niet nodig.

Netwerk coördinatoren van het NAH Netwerk Zuidoost Brabant
Tel: 088-6330999
E-mail: informatie@nahzobrabant.nl

Het inloopspreekuur is elke 2de en 4de dinsdag van 10.30  – 12.00 uur.

Locatie

Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Blixembosch
Toledolaan 2
5629 CC Eindhoven