Zorgmail

Op een aantal momenten gedurende de behandeling bij Libra Revalidatie & Audiologie, is er van beide kanten de behoefte om met elkaar te e-mailen. Omdat dit vaak informatie betreft die vertrouwelijk is, willen we die informatie ook veilig verzenden. Daarom heeft Libra gekozen om Zorgmail in te zetten. Hiermee kan, geïnitieerd door de behandelaar, veilig gecommuniceerd worden.

Libra Revalidatie & Audiologie is met Zorgmail in staat om met haar klanten op een veilige manier te e-mailen. Hier kunt u een filmpje vinden waarin uitleg wordt gegeven hoe Zorgmail werkt. Daarnaast is er ook een uitgebreide handleiding beschikbaar voor aanvullende vragen of bekijk de meest gestelde vragen met antwoorden hier.

Vragen?
Voor vragen over de inhoud van de berichten moet u zich richten tot uw behandelaar(s).

Praktisch gebruik
Heeft u vragen over het praktisch gebruik? Raadpleeg dan eerst de veelgestelde vragen, beschikbare handleidingen en/of het filmpje. Mocht dit niet toereikend zijn, kunt u middels onderstaand contactformulier contact opnemen met de helpdesk. De helpdesk neemt binnen drie werkdagen contact met u op.

Contactformulier Zorgmail

Let op: het is niet de bedoeling om burgerservicenummer (BSN), patiëntennummer of geboortedatum middels dit formulier te delen.