Folders Gehoor, Spraak en Taal

In onze folders vindt u handige informatie, tips en contactgegevens over onze behandelingen, diensten en meer.

Aandoeningen Naar boven

Niet alle kinderen leren vanzelf goed praten. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. In deze folder leest u waar u op moet letten en wat u zelf kunt doen om de spraak en taalontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Lees meer

Wanneer u de mededeling krijgt dat uw kind niet goed hoort, komt er ineens veel op u af. Er zijn zo veel vragen te stellen en beslissingen te nemen. Het Audiologisch Centrum begeleidt u met al uw vragen rondom slechthorendheid.

Lees meer

Het ademen door de mond heeft nadelen ten opzichte van neusademen. In deze folder leest u de oorzaken en gevolgen van mondademen en oefeningen om het ademen door de neus te stimuleren en de mondmotoriek te verbeteren.

Lees meer

Het kan zijn dat er twijfels zijn over het gehoor van uw baby. Bij Libra Revalidatie & Audiologie doen wij onderzoek naar het gehoor van pasgeboren kinderen. In deze folder staat wat het onderzoek inhoudt en informatie over begeleiding na het onderzoek.

Lees meer

In deze folder staat veel informatie over tinnitus (oorsuizen) en de mogelijkheden tot behandeling daarvoor.

Lees meer

Cursussen Naar boven

In deze folder staat informatie over de BCC oudercursus. In de cursus gaat u, samen met andere ouders, werken aan de basisvoorwaarden voor beter contact en communicatie met uw kind.

Lees meer

In deze folder staat informatie over de communicatiecursus voor slechthorende volwassenen. De cursus heeft als doel dat u de problemen in communicatie door slechthorendheid kunt hanteren en daardoor beter kunt communiceren.

Lees meer

Onderzoeken Naar boven

BERA staat voor Brainstem Evoked Response Audiometry en is een onderzoek naar uw gehoordrempel. In deze folder leest u hoe het onderzoek in zijn werk gaat en hoe u zichzelf hierop kunt voorbereiden.

Lees meer

BERA staat voor Brainstem Evoked Response Audiometry en is een onderzoek naar de gehoordrempel van uw kind. In deze folder leest u hoe het onderzoek in zijn werk gaat en hoe u zichzelf en uw kind hierop kunt voorbereiden.

Lees meer

Meertaligheidsonderzoek is bedoeld voor kinderen die opgroeien met meer dan 1 taal en die moeite hebben met de spraak- en taalontwikkeling. Meer informatie leest u in de folder.

Lees meer

U heeft vragen op het gebied van gehoor of oorsuizen. In deze folder leest u meer over de verschillende onderzoeken en de begeleiding die Libra Revalidatie & Audiologie u biedt.

Lees meer

Heeft u vragen op het gebied van gehoor bij uw kind? In deze folder leest u meer over de verschillende onderzoeken en de begeleiding die Libra Revalidatie & Audiologie u biedt.

Lees meer

Bij de behandeling van uw kind bij Libra Revalidatie & Audiologie voor gehoor-, spraak- en/of taalproblemen, kan een psychologisch onderzoek nodig zijn. In deze folder staat beschreven wat het onderzoek inhoudt en hoe u uw kind hierop kunt voorbereiden.

Lees meer

In deze folder leest u meer informatie over de onderzoeken die wij op locatie Eindhoven kunnen doen als er twijfel bestaat over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind.

Lees meer

Behandeling / begeleiding Naar boven

Deze folder bevat informatie over een hoortoestel voor mensen die geen gewoon hoortoestel kunnen (ver)dragen.

Lees meer

Wanneer u, als slechthorende, last heeft van problemen in de communicatie met anderen, kan de maatschappelijk werker van Libra Revalidatie & Audiologie u hulp bieden.

Lees meer

U kunt terecht bij dit spreekuur voor onderzoek en advies op het gebied van gehoor, spraak, taal en de verdere ontwikkeling van uw kind.

Lees meer

In deze folder vindt u informatie over alles wat te maken heeft met de eerste afspraak ofwel het intakegesprek. Hierbij komen de verschillende stappen van verwijzing tot mogelijke behandeling aan bod. Ook worden een aantal praktische zaken genoemd die goed zijn om te weten, zoals identificatieplicht, routebeschrijvingen, veiligheid en wat te doen bij verhindering van een afspraak.

Lees meer

VIB is een kortdurende methode om de basiscommunicatie tussen ouder en kind te verbeteren. In deze folder leest u voor wie het bedoeld is en hoe het werkt.

Lees meer

De Koala's is een behandelgroep bedoeld voor kinderen vanaf de ontwikkelingsleeftijd 9 maanden tot 5 jaar. Zij hebben: een gehoorverlies; baat bij ondersteunende gebaren in de communicatie; baat bij een individueel afgestemd spraak- en taalaanbod; baat bij contact met andere kinderen met een cochleair implantaat (CI) of hoortoestel.

Lees meer

Informatie over ambulante behandeling voor jonge kinderen met forse problemen bij het uiten van taal. Er is wel taalbegrip. De behandeling richt zich op vragen die u en uw omgeving hebben. Kind, ouders en omgeving ontvangen zorg op maat.

Lees meer

In deze folder leest u meer over de diagnose- en behandelgroepen voor kinderen met een spraaktaalachterstand, wie voor deze vorm van vroegbehandeling in aanmerking komen en wat de behandeling inhoudt.

Lees meer

Deze folder geeft informatie over de Maki''s, een communicatiegroep voor kinderen van 2 - 5 jaar met hardnekkige spraaktaalproblemen. Daarnaast kunnen er zorgen of problemen zijn op het gebied van de sensomotoriek.

Lees meer

In deze folder vindt u informatie over het team Zintuiglijk Gehandicaptenzorg dat gespecialiseerd is in de begeleiding van slechthorendheid en doofheid bij baby’s en jonge kinderen. Er wordt ingegaan op de samenstelling van het team en aandachtsgebieden per professional, het cursusoverzicht en lotgenotencontact.

Lees meer

Tips en extra informatie Naar boven

Deze folder is bedoeld voor mensen met gehoorproblemen op het werk. In deze folder leest u hoe Libra Revalidatie & Audiologie u kan helpen.

Lees meer

Heeft u problemen met uw gehoor en overweegt u een hoortoestel? Dan kunt u voor specialistisch en onafhankelijk hoortoesteladvies terecht bij het Audiologisch Centrum (AC). In dit infoblad leest u hier meer over.

Lees meer

Solo-apparatuur bestaat uit één of meerdere microfoons, die draadloos gekoppeld zijn met een ontvanger. Deze ontvanger is op zijn beurt weer draadloos verbonden met uw hoortoestel(len).Voor deze koppeling zijn verschillende mogelijkheden voorhanden, afhankelijk van uw type en merk hoortoestellen.

Lees meer

Dit is een folder ter bevordering van de spraak- en taalontwikkeling bij kinderen. De folder bevat achtergrondinformatie, tips en oefeningen.

Lees meer

Deze folder bevat tips die handig kunnen zijn bij slechthorendheid.

Lees meer

In deze folder leest u waarom voorlezen belangrijk is voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en hoe u het voorlezen interactief kunt maken.

Lees meer