Folders Gehoor, Spraak en Taal

In onze folders vindt u handige informatie, tips en contactgegevens over onze behandelingen, diensten en meer.

Aandoeningen Naar boven

Niet alle kinderen leren vanzelf goed praten. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. In deze folder leest u waar u op moet letten en wat u zelf kunt doen om de spraak en taalontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Download document

Wanneer u de mededeling krijgt dat uw kind niet goed hoort, komt er ineens veel op u af. Er zijn zo veel vragen te stellen en beslissingen te nemen. Het Audiologisch Centrum begeleidt u met al uw vragen rondom slechthorendheid.

Download document

Het ademen door de mond heeft nadelen ten opzichte van neusademen. In deze folder leest u de oorzaken en gevolgen van mondademen en oefeningen om het ademen door de neus te stimuleren en de mondmotoriek te verbeteren.

Download document

Het kan zijn dat er twijfels zijn over het gehoor van uw baby. Bij Libra Revalidatie & Audiologie doen wij onderzoek naar het gehoor van pasgeboren kinderen. In deze folder staat wat het onderzoek inhoudt en informatie over begeleiding na het onderzoek.

Download document

In deze folder staat veel informatie over Tinnitus (oorsuizen) en de mogelijkheden tot behandeling daarvoor.

Download document

Cursussen Naar boven

In deze folder staat informatie over de BCC oudercursus. In de cursus gaat u, samen met andere ouders, werken aan de basisvoorwaarden voor beter contact en communicatie met uw kind.

Download document

In deze folder staat informatie over de communicatiecursus voor slechthorende volwassenen. De cursus heeft als doel dat u de problemen in communicatie door slechthorendheid kunt hanteren en daardoor beter kunt communiceren.

Download document

De Hanen oudercursus is een programma waarin met een groep ouders gewerkt wordt aan de basisvoorwaarden voor contact en communicatie met hun kind. Deze folder bevat informatie over de inhoudt van de cursus en praktische informatie.

Download document

Onderzoeken Naar boven

BERA staat voor Brainstem Evoked Response Audiometry en is een onderzoek naar de gehoordrempel van u of uw kind. In deze folder leest u hoe het onderzoek in zijn werk gaat en hoe u zichzelf of uw kind hierop kunt voorbereiden.

Download document

Meertaligheidsonderzoek is bedoeld voor kinderen die opgroeien met meer dan 1 taal en die moeite hebben met de spraak- en taalontwikkeling. Meer informatie leest u in de folder.

Download document

U heeft vragen op het gebied van gehoor of oorsuizen. In deze folder leest u meer over de verschillende onderzoeken en de begeleiding die Libra Revalidatie & Audiologie u biedt.

Download document

Heeft u vragen op het gebied van gehoor bij uw kind? In deze folder leest u meer over de verschillende onderzoeken en de begeleiding die Libra Revalidatie & Audiologie u biedt.

Download document

Bij de behandeling van uw kind bij Libra Revalidatie & Audiologie voor gehoor-, spraak- en/of taalproblemen, kan een psychologisch onderzoek nodig zijn. In deze folder staat beschreven wat het onderzoek inhoudt en hoe u uw kind hierop kunt voorbereiden.

Download document

In deze folder leest u meer informatie over de onderzoeken die wij op locatie Eindhoven kunnen doen als er twijfel bestaat over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind.

Download document

Behandeling / begeleiding Naar boven

Deze folder bevat informatie over een hoortoestel voor mensen die geen gewoon hoortoestel kunnen (ver)dragen.

Download document

Deze folder geeft informatie over de Maki''s, een communicatiegroep voor kinderen van 2 - 5 jaar met hardnekkige spraaktaalproblemen. Daarnaast kunnen er zorgen of problemen zijn op het gebied van de sensomotoriek.

Download document

De Koala's is een behandelgroep bedoeld voor kinderen vanaf de ontwikkelingsleeftijd 9 maanden tot 5 jaar. Zij hebben: een gehoorverlies; baat bij ondersteunende gebaren in de communicatie; baat bij een individueel afgestemd spraak- en taalaanbod; baat bij contact met andere kinderen met een cochleair implantaat (CI) of hoortoestel.

Download document

Informatie over ambulante behandeling voor jonge kinderen met forse problemen bij het uiten van taal. Er is wel taalbegrip. De behandeling richt zich op vragen die u en uw omgeving hebben. Kind, ouders en omgeving ontvangen zorg op maat.

Download document

In deze folder leest u meer over de diagnose- en behandelgroepen voor kinderen met een spraaktaalachterstand, wie voor deze vorm van vroegbehandeling in aanmerking komen en wat de behandeling inhoudt.

Download document

Wanneer u, als slechthorende, last heeft van problemen in de communicatie met anderen, kan de maatschappelijk werker van Libra Revalidatie & Audiologie u hulp bieden.

Download document

Slechthorendheid bij een kind is niet alleen ingrijpend voor het kind, maar ook voor de ouders en andere gezinsleden. Een maatschappelijk werker van Libra Revalidatie & Audiologie ondersteunt bij het accepteren en verwerken van de nieuwe situatie.

Download document

U kunt terecht bij dit spreekuur voor onderzoek en advies op het gebied van gehoor, spraak, taal en de verdere ontwikkeling van uw kind.

Download document

VIB is een kortdurende methode om de basiscommunicatie tussen ouder en kind te verbeteren. In deze folder leest u voor wie het bedoeld is en hoe het werkt.

Download document

Tips en extra informatie Naar boven

Deze folder is bedoeld voor mensen met gehoorproblemen op het werk. In deze folder leest u hoe Libra Revalidatie & Audiologie u kan helpen.

Download document

Heeft u problemen met uw gehoor en overweegt u een hoortoestel? Dan kunt u voor specialistisch en onafhankelijk hoortoesteladvies terecht bij het Audiologisch Centrum (AC). In dit infoblad leest u hier meer over.

Download document

Solo-apparatuur bestaat uit één of meerdere microfoons, die draadloos gekoppeld zijn met een ontvanger. Deze ontvanger is op zijn beurt weer draadloos verbonden met uw hoortoestel(len).Voor deze koppeling zijn verschillende mogelijkheden voorhanden, afhankelijk van uw type en merk hoortoestellen.

Download document

Dit is een folder ter bevordering van de spraak- en taalontwikkeling bij kinderen. De folder bevat achtergrondinformatie, tips en oefeningen.

Download document

Deze folder bevat tips die handig kunnen zijn bij slechthorendheid.

Download document