17 december 2018

Communicatiemogelijkheden vergroten in peutergroep de Maki’s

De Maki’s is bedoeld voor kinderen tussen de 2 en 5 jaar met hardnekkige spraaktaalproblemen en mogelijk daarnaast ook problemen en/of zorgen op het gebied van sensomotorische ontwikkeling.

In deze peutergroep komen audiologische zorg en revalidatiezorg samen met als doel de communicatiemogelijkheden van het kind te vergroten en de omgeving van het kind handvaten te geven om de communicatieontwikkeling zelf te stimuleren. 

Mogelijkheden vergroten
Behandeling vindt plaats op drie dagdelen en bestaat uit een vast groepsprogramma met natuurlijke spel- en verzorgingssituaties gericht op het vergroten van de communicatieve mogelijkheden van een kind. Daarnaast krijgt een kind logopedie en, indien nodig, fysiotherapie of ergotherapie. Meer informatie is te lezen in de folder.

Verwijzing
Als ouders vermoeden dat er iets in de spraak- taalontwikkeling van hun kind niet klopt, of ervaren dat de communicatie van hun kind zich onvoldoende ontwikkelt, dan kunnen ze een verwijzing vragen. Er is een verwijzing nodig van een klinisch fysicus audioloog, of een medisch specialist. Ook een huisarts kan verwijzen naar Libra R&A locatie Audiologisch Centrum Eindhoven om te laten bepalen of deze vorm van behandeling passend is voor het kind.

Meer informatie? Bekijk de folder