09 juni 2017

Libra in Revalidatie Magazine

De nieuwe editie van Revalidatie Magazine staat online. In deze editie vind je ook een interessant artikel van Libra Revalidatie & Audiologie: De revalidatiearts komt naar je toe.

De nieuwe editie van Revalidatie Magazine staat online met: Het nut van zorgpaden | ‘Diabetesrevalidatie moét breder worden aangeboden’ | CVA-zorg zonder scheidslijn | Revalidatiearts in de eerste lijn.

In deze editie vind je ook een interessant artikel van Libra Revalidatie & Audiologie:

De revalidatiearts komt naar je toe.
Hoe word je het best geholpen bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Die vraag hebben cliënten en behandelaars vaak. Voor een snel en helder antwoord is er in Tilburg nu een gezamenlijk spreekuur van behandelaars in de eerste lijn en revalidatieartsen.

Lees dit artikel en meer in Revalidatie Magazine. 
Het artikel staat op pagina 7.