30 november 2017

Samen bereik je meer dan alleen

Vandaag is de ondertekening van de Green Deal Gezondheidssector Hart van Brabant. Deze Green Deal is een afspraak tussen 13 zorginstellingen, 9 gemeentes, de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, de BOM en de stichtingen Stimular en MOED. Libra Revalidatie & Audiologie is 1 van de 13 zorginstellingen.

De deal heeft als doel dat zorginstellingen binnen 3 jaar een aanzienlijke verduurzaming van de bedrijfsprocessen realiseren.

Unieke deal
Uniek aan deze Green Deal is dat er op regionale schaal wordt samengewerkt om te verduurzamen. Zorginstellingen gaan gezamenlijk plannen maken en uitvoeren en er worden mogelijkheden onderzocht om samen duurzaam in te kopen. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot de zorginstellingen. Zo komt er een stimuleringsprogramma waarbij de omgevingsdienst naast de zorginstelling gaat staan om ze te helpen verduurzamen. Qua milieuhandhaving doet de gemeente dus een stapje terug en gaat in plaats van met de ‘stok’ aan de slag met de ‘wortel’.

De samenwerking is ook uitgebreid met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) als financieringspartij voor grote investeringen in bijvoorbeeld het verduurzamen van het vastgoed.

Meer informatie?
Lees het persbericht Green Deal
Bekijk de website van MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid)