06 mei 2019

Cliëntenraad zoekt versterking

De Cliëntenraad (CR) van Libra Revalidatie & Audiologie praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie en adviseert de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die voor klanten van belang zijn. Momenteel zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

Praat jij binnenkort als (oud-)klant of als ouder/naaste mee over de zorg binnen Libra Revalidatie & Audiologie?

Je werkzaamheden als lid van de Cliëntenraad:

  • Je behartigt de belangen van klanten, die zowel klinisch als poliklinisch behandeld is/wordt en hun naasten. Je kunt samenwerken in een bestuurlijke omgeving en stelt daarbij de belangen van de klant voorop en weet onderscheid te maken tussen je eigen persoonlijk belang en het algemeen belang. 
  • Met de Wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden (WMCZ) als uitgangspunt praat je mee over de gang van zaken binnen de organisatie en adviseer je de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die voor klanten van belang zijn, zoals de zorg- en dienstverlening, het opnamebeleid, de behandeling, kwaliteit van de zorg, informatie en betrokkenheid van klanten, maar bijvoorbeeld ook over huisvesting, service, bejegening, privacy en voeding.
  • Je hebt beleidsmatige interesse en/of ervaring en je bent in staat om beleidsnotities te lezen en hierover een mening te vormen vanuit het klantenperspectief. 
  • Je levert een bijdrage aan het uitwerken van voorstellen of adviezen.
  • Je vergadert zes keer per jaar in eigen kring, zes keer per jaar met de Raad van Bestuur en je hebt jaarlijks een bijeenkomst met de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. Deze vergaderingen vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond.

Wij bieden een mooie vrijwilligersfunctie met een gepaste onkostenvergoeding. De benoeming is in principe voor de duur van drie jaar met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming.

Heb je interesse in deze functie? Dan ontvangen we je sollicitatie (motivatie met CV) graag zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 21 mei a.s., via clientenraad@libranet.nl

Wil je meer informatie over deze vacature? Bel dan met Jan van de Rijt, secretaris Cliëntenraad Libra Revalidatie & Audiologie (06-81015103)