ANBI status

Libra Revalidatie & Audiologie beschikt over de ANBI status. Met deze status krijgt Libra belastingvoordeel op erven, schenkingen en giften. De belastingdienst wijst deze status toe aan organisaties die een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) zijn.

Het RSIN dan wel het fiscaal nummer van de Stichting vrienden van Libra Revalidatie & Audiologie is: 806646718