Instituto Nuevo Amanecer

Libra Revalidatie & Audiologie onderhoudt sinds 2012 nauwe vriendschapsbanden met het Mexicaanse kinderrevalidatiecentrum Instituo Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer was oorspronkelijk een opvangvoorziening voor kinderen met een beperking. Inmiddels is het, met ondersteuning van de stichting MeDiCt, in Mexico uitgegroeid tot een expertisecentrum op het gebied van revalidatie en hulpmiddelen. MeDiCt vormt de schakel tussen het Mexicaanse kinderrevalidatiecentrum en Libra. De professionals daar en ook de ouders kunnen onze hulp goed gebruiken.

Doel

Libra brengt actuele kennis over op het gebied van kinderrevalidatie en ondersteunt het centrum met speciaal revalidatiemateriaal. Dit doen we door jaarlijks behandelaars naar Mexico zenden die actuele kennis op het gebied van kinderrevalidatie over brengen. En door jaarlijks speciaal revalidatiemateriaal per container naar dit centrum te sturen.

Uw steun is belangrijk

Met name voor het financieren van de reis vragen wij uw steun.

Steunt u ons?

  • Stort uw bijdrage op NL80INGB 0660 6038 88
  • t.n.v. Stichting Vrienden van Libra o.v.v. project Mexico

Bekijk ook: