M-ZIC

Het Multidisciplinaire Zorg Innovatie Centrum (M-ZIC) van Libra Revalidatie & Audiologie is een combinatie van een leer-, werk en zorgomgeving waarin zowel medewerkers als studenten kennis delen en zich verder ontwikkelen. Gedurende een stageperiode van minimaal 20 weken participeren studenten van de paramedische opleidingen van Zuyd Hogeschool en Fontys in het M-ZIC.

Het M-ZIC werkt op basis van de volgende vier pijlers:

In deze krachtige leeromgeving krijgen studenten de kans om te leren en nieuwe kansen te benutten. Zij krijgen professionele en deskundige begeleiding van zowel de opleiding als Libra. Voor de medewerkers van Libra is leren een basis onderdeel van het werk, waardoor zij altijd open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Het is ook een veilige omgeving waarin fouten mogen worden gemaakt.

Studenten in een M-ZIC maken zich vooral deskundigheid van de ‘eigen’ opleiding eigen, maar ontwikkelen door interdisciplinair werken ook andere competenties. De reflectie op de werkuitvoering en de werkinhoud is continu aanwezig. Medewerkers en studenten zijn gedreven om van elkaar te leren. Daardoor is er sprake van een heldere en constructieve dialoog.

Een stimulerende werkomgeving is een omgeving waarin innoveren en continu verbeteren centraal staan. Gezamenlijk ontwikkelen medewerkers en studenten nieuwe kennis en ideeën en denken ze kritisch na over de huidige werkwijzen.

Interdisciplinair werken is de rode draad in het M-ZIC. Medewerkers begeleiden studenten vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit is enerzijds vakgericht, maar kan ook discipline overstijgend opgepakt worden.

Het M-ZIC helpt de zorgomgeving te verbeteren in een structuur en een cultuur waarin de beste zorg wordt geboden en de cliënt centraal staat.

Medewerkers en studenten betrekken cliënten om verbeteringen op te zoeken en in te voeren. De cliënt is een gelijkwaardige gesprekspartner die veel aandacht krijgt in het gehele proces.

In het M-ZIC wordt ook systematisch en gestructureerd aandacht geschonken aan innovatie en (wetenschappelijk)onderzoek (kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding).

Presentatie M-ZIC projecten

Ter afsluiting van hun stage presenteren de studenten de resultaten van hun stageonderzoek aan begeleiders, medewerkers en elkaar onder ander via een poster. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de posters met uiteenlopende onderwerpen.