Ir. Otten Fieldlab

Het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten (FAS) van Libra Revalidatie & Audiologie is een platform voor innovatie en onderzoek op het gebied van aangepast bewegen en sporten. Bedrijven, kenniscentra (zoals de TU Eindhoven), maar ook sportbonden, werken hier met ons samen aan innovaties op het gebied van bewegen en sport voor mensen met een functionele beperking.

Wij onderscheiden 2 innovatiegebieden ter bevordering van de sport/beweegdeelname (tot en met aan de Paralympische Spelen) van mensen met een beperking.

  1.  Sport- & beweegstimulering
  2.  Prestatieverbetering & -monitoring 

Zo doen we dat:

Het FAS heeft de beschikking over een groot netwerk en werkt samen met het bedrijfsleven, met kennisinstellingen en met sportbonden aan het onderzoeken en het ontwikkelen/realiseren van innovatieve producten. Het FAS denkt in mogelijkheden en niet in beperkingen! In de stichting Sports and Technology zijn alle Brabantse fieldlabs vertegenwoordigd. 

Onze projecten >