Ir. Otten Fieldlab

Het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten (FAS) van Libra Revalidatie & Audiologie is een platform voor innovatie en onderzoek op het gebied van aangepast bewegen en sporten. Bedrijven, kenniscentra (zoals de TU Eindhoven), maar ook sportbonden, werken hier met ons samen aan innovaties op het gebied van bewegen en sport voor mensen met een functionele beperking.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Ir. Otten Fieldlab een subsidie van 75.000 euro toegekend voor 2017 en ook nog eens 175.000 euro gereserveerd voor de jaren 2018 en 2019. Met deze subsidie krijgt het fieldlab de kans om zich door te ontwikkelen tot Sportinnovator Centrum. Op dit moment zijn er achttien van deze centra in ons land. Deze centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers , overheden en sportorganisaties structureel samenwerken aan innovaties die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie  enof  een actieve leefstijl. En dat zijn precies de doelstelling die het fieldlab zich had gesteld bij de opening in 2013.

Innovatiegebieden

Wij onderscheiden 2 innovatiegebieden ter bevordering van de sport/beweegdeelname (tot en met aan de Paralympische Spelen) van mensen met een beperking.

  1.  Sport- & beweegstimulering
  2.  Prestatieverbetering & -monitoring 

Nationaal en internationaal toonaangevend zijn op het gebied van aangepast sporten, dat is de inzet van Libra Revalidatie & Audiologie. Het Eindhovense fieldlab richt zich op de ontwikkeling van innovaties voor mensen met een functionele beperking. Met als doel deze doelgroep te stimuleren om meer te bewegen, maar ook om (sport)prestaties te verbeteren. Bekijk onderstaand filmpje over Aangepast sporten.

Zo doen we dat:

Het FAS heeft de beschikking over een groot netwerk en werkt samen met het bedrijfsleven, met kennisinstellingen en met sportbonden aan het onderzoeken en het ontwikkelen/realiseren van innovatieve producten. Het FAS denkt in mogelijkheden en niet in beperkingen! In de stichting Sports and Technology zijn alle Brabantse fieldlabs vertegenwoordigd. 

Onze projecten >