Behandelprogramma

Het behandelprogramma VIN (Vroege Intensieve Neurorevalidatie) is een intensief revalidatie- en stimuleringsprogramma voor kinderen, jongeren en volwassenen die in een toestand van langdurig verlaagd bewustzijn (niet responsief waaksyndroom of minimaal bewust) verkeren na ernstig hersenletsel.

Dit behandelprogramma wordt door Libra Revalidatie & Audiologie als enige in Nederland aangeboden. De behandeling vindt plaats op locatie Leijpark in Tilburg.

Het VIN programma bestaat al 30 jaar. In eerste instantie mocht Libra de behandeling alleen aanbieden aan kinderen en jongeren tot 25 jaar. Het destijds algemeen heersende denkbeeld was dat de plasticiteit van de hersenen na het 25e levensjaar afnam en dat de kansen op herstel klein waren. Inmiddels weten we dat deze zienswijze is achterhaald. Sterker nog, we weten nu dat de zgn. ‘ingesleten patronen’ in de hersenen (die volwassenen meer hebben dan kinderen) van groot belang zijn bij de revalidatie en het herstel na coma. Dat maakte het programma dus ook kansrijk voor volwassenen. Na jarenlange lobby mocht Libra vanaf 1 januari 2019 ook de behandeling voor volwassenen vanaf 25 jaar starten. Tegelijkertijd is Libra een wetenschappelijk onderzoek gestart onder deze doelgroep.

Het behandelprogramma heeft een maximale duur van veertien weken. Het programma is opgebouwd uit een observatieperiode van twee weken met aansluitend twee keer een behandelperiode van zes weken. Wanneer het hersenletsel berust op zuurstoftekort (bijvoorbeeld na reanimatie) is het behandelprogramma opgebouwd uit een observatieperiode van twee weken gevolgd door een behandelperiode van zes weken. Afhankelijk van de voortgang wordt deze verlengd met zes weken. Indien een patiënt eerder een bewuste toestand bereikt, en het doel voor opname dus is behaald, zal het behandeltraject eerder worden afgerond. Er wordt dan gezocht naar een passende vervolginstelling.

Het VIN programma voorziet in specialistische zorg bestaande uit:

  • Het verlenen van 24 uurs zorg
  • Het optimaliseren van de fysieke toestand (bv. adequate voeding, voorkomen of behandelen van wonden en infecties).
  • Optimaliseren van houding en mobiliteit.
  • Vergroten van de belastbaarheid.
  • Stimuleren van het bewustzijn en indien nodig aanvullende diagnostiek.
  • Begeleiding en betrekken van naasten in het proces.

Zaterdag of zondag voor de opnamedag nodigen we u uit om kennis te komen maken. U ontvangt dan informatie over de afdeling en het behandelprogramma. Tevens leiden wij u rond over de afdeling en door het gebouw, waardoor u zich op de opnamedag wat meer vertrouwd voelt. Dit zal ongeveer een uur in beslag nemen. Voor opname ontvangt u van ons een informatiepakket per post of in MijnLibra.

U heeft al gehoord hoe laat u en uw zoon/dochter/partner/ouder/naaste op de dag van opname verwacht worden. De ambulance waarin u reist, meldt zich bij de receptie en vraagt naar de VIN afdeling. Een verpleegkundige haalt u en uw zoon/dochter/partner/ouder/naaste op en brengt u naar de afdeling. Vervolgens zal het opnamegesprek plaatsvinden.

Tijdens het opnamegesprek vullen de revalidatiearts/physician assistant en de verpleegkundige samen met u de anamnese in. Er is ruimte om vragen te stellen en uitleg te geven. De gegevens van het gesprek worden in het dossier van uw zoon/dochter/partner/ouder/naaste verwerkt.

Dagelijks wordt er een rooster gemaakt voor uw zoon/dochter/partner/ouder/naaste. Hoe dit rooster eruit ziet, is afhankelijk van de fase waarin uw zoon/dochter/partner/ouder/naaste zich bevindt en of er sprake is van een observatieperiode of een behandelperiode. In dit rooster leest u op welke tijdstippen uw zoon/dochter/partner/ouder/naaste bepaalde therapieën volgt. Het rooster wordt iedere avond op de slaapkamer gelegd. Het is van belang dat u begrijpt dat elke revalidant zijn/haar eigen behandelprogramma heeft, toegespitst op zijn of haar situatie.

Wij vragen u dagelijks mee te kijken bij de verschillende therapieën van uw zoon/dochter/partner/ouder/naaste. U krijgt dan meteen de gelegenheid om vragen te stellen. In overleg met de desbetreffende behandelaar bepaalt u samen welke dag hiervoor het meest geschikt is. U bent echter altijd vrij om aan therapeuten te vragen of u vaker mee mag kijken.

Meer lezen