Voor verwijzers

Om patiënten met een ‘langdurige verminderd bewustzijn’ door te verwijzen naar het behandelprogramma Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (VIN) hanteren wij inclusie- en exclusiecriteria. Aan opname van een patiënt in het VIN behandelprogramma gaan vervolgens een aantal stappen vooraf.

Inclusie- en exclusiecriteria

Om patiënten met een ‘langdurige verminderd bewustzijn’ door te verwijzen naar het behandelprogramma Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (VIN) hanteren wij onderstaande inclusie- en exclusiecriteria.

 • Verlaagd bewustzijn (niet-responsief waaksyndroom (vegetatieve toestand) of minimaal bewuste toestand).
 • Acuut hersenletsel, b.v. trauma, CVA of hypoxie na reanimatie.
 • Hersenletsel is > vier weken en < zes maanden geleden.
 • Medisch stabiel (b.v. geen infuus en/of zuurstof). Een tracheacanule is geen bewaar.
 • Familie dient minimaal drie keer per week aanwezig te zijn bij de therapieën.
 • Patiënt moet in staat zijn het zeer intensieve programma te volgen (premorbide volledig ADL zelfstandig en een actieve dag invulling).
 • Verlaagd bewustzijn door progressief hersenletsel.
 • Beperkte levensverwachting door (progressieve) co-morbiditeit.
 • Beperkingen door premorbide hersenletsel/andere comorbiditeit of om andere reden niet ADL-zelfstandig.
 • Taalbarrière en geen tolk voorhanden.
 • Verlaagd bewustzijn (niet-responsief waaksyndroom (vegetatieve toestand) of minimaal bewuste toestand).
 • Acuut hersenletsel, b.v. trauma, CVA of hypoxie na reanimatie.
 • Hersenletsel is > vier weken en < zes maanden geleden.
 • Medisch stabiel (b.v. geen infuus en/of zuurstof). Een tracheacanule is geen bewaar.
 • Familie dient minimaal drie keer per week aanwezig te zijn bij de therapieën.
 • Patiënt moet in staat zijn het zeer intensieve programma te volgen (premorbide volledig ADL zelfstandig en een actieve dag invulling).
 • Verlaagd bewustzijn door progressief hersenletsel.
 • Beperkte levensverwachting door (progressieve) co-morbiditeit.
 • Beperkingen door premorbide hersenletsel/andere comorbiditeit of om andere reden niet ADL-zelfstandig.
 • Taalbarrière en geen tolk voorhanden.

Stappen opname

Aan opname van een patiënt in het VIN behandelprogramma gaan vervolgens een aantal stappen vooraf.

Voorafgaand aan de aanmelding verzoeken wij de revalidatiearts uit het ziekenhuis om telefonisch contact op te nemen met de artsen/physician assistants van het VIN behandelprogramma

U kunt contact leggen met de artsen/physician assistants:
Drs. Kim Santegoets (revalidatiearts VIN kinderen/jongeren)
Drs. Danielle Driessen (revalidatiearts VIN volwassenen/wetenschappelijk onderzoek)
Janita van Vuuren-Molegraaf (Physician Assistant)
Amanda van Doremalen (Physician Assistant)

Via e-mail of telefoon.
E-mail: secretariaatvin@libranet.nl
Telefoon: 088-3133514

Wij wijzen u er bij voorbaat op dat een patiënt alleen kan worden opgenomen als er geen
centrale of intraveneuze lijnen zijn. Daarnaast mag de patiënt niet afhankelijk
zijn van zuurstoftoediening.

Na het telefonische overleg ontvangt u van ons een digitaal formulier om de aanmelding te doen. In verband met de privacy van de patiënt verzoeken wij u dit formulier uitsluitend via secured mail, per fax of per post naar ons te retourneren.

Het formulier kunt u hieronder vinden.

Aanmeldformulier

Libra Revalidatie, locatie Leijpark
Secretariaat VIN
Postbus 5022
5004 EA  Tilburg

Fax: 088-3133349

Na overleg binnen het VIN behandelteam wordt besloten of de patiënt geplaatst kan worden. Dit is mede afhankelijk van een beschikbaar bed in de kliniek. U ontvangt daarover zo spoedig mogelijk bericht. Er worden dan tevens afspraken met u gemaakt over de opname, dossieroverdracht etc.

Mochten zich tussen de aanmelding en de plaatsing van de patiënt medische veranderingen voordoen, dan verzoeken wij u ons hierover te informeren.