Wetenschappelijk onderzoek

In Nederland biedt Libra Revalidatie al 20 jaar het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurorevalidatie aan kinderen en jongeren tot 25 jaar. Libra Revalidatie in Tilburg is het enige revalidatiecentrum in Nederland die dit programma aanbiedt. Met ingang van 1 januari 2019 worden ook volwassenen vanaf de 25 jaar in behandeling genomen.

Destijds is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het programma bij de doelgroep tot 25 jaar. Er heeft echter nog nooit wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden naar het behandelprogramma van de VIN bij de doelgroep vanaf 25 jaar. Libra Revalidatie wil nu, in samenwerking met het Erasmus MC, als enige aanbieder van VIN de effecten van het programma onderzoeken bij de volwassen doelgroep (16 jaar en ouder). Het wetenschappelijk onderzoek beslaat een periode van 5 jaar.

Wat wordt onderzocht?

Het onderzoek richt zich op het herstel van het bewustzijn, het optreden van de medische complicaties,  pijn en discomfort. Ook diverse domeinen van het algemeen functioneren (cognitie, emotie en gedrag, de mate van zelfstandig functioneren en kwaliteit van leven) en de kosteneffectiviteit van het programma worden bepaald. Tijdens het VIN behandelprogramma speelt de familie van de patiënt een belangrijke rol. Daarom is er voor gekozen om ook de gevolgen voor de familie mee te nemen in het onderzoek. We volgen de patiënten en familie tot twee jaar na de start van de behandeling. Met de uitkomsten van het onderzoek en de zorgketen wordt het behandelprogramma geoptimaliseerd en leren we de herstelkansen beter voorspellen. 

Begeleiding onderzoek

Het onderzoek is een promotietraject en wordt uitgevoerd door de revalidatiearts voor VIN volwassenen, drs. Danielle Driessen.

Begeleidingsgroep promotietraject:

  • Prof. dr. Gerard Ribbers, afdeling revalidatiegeneeskunde Erasmus MC
  • Dr. Majanka Heijenbrok-Kal, Rijndam Revalidatie en afdeling revalidatiegeneeskunde Erasmus MC
  • Dr. Cecile Utens, Libra Revalidatie & Audiologie
  • Dr. Willemijn van Erp, Radboud UMC