Direct naar inhoud

Met wie

De deskundigen van de behandelgroepen TOS (‘t Kwetternest te Uden en De Maki’s te Eindhoven) onderhouden contacten met andere professionals of instellingen om ervaringen te delen en deskundigheid uit te wisselen. De leden nemen deel aan diverse vormen van intervisie om de deskundigheid te behouden.

Wanneer ouders/verzorgers het wenselijk vinden kan er door het team contact opgenomen worden met andere professionals, die al dan niet al betrokken zijn bij het kind. Onderzoeks- en behandelgegevens kunnen, eventueel anoniem, besproken worden waarna een passend advies gegeven kan worden.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Vrijgevestigde logopedisten
  • Fysiotherapeuten
  • Ergotherapeuten
  • Medisch specialisten
  • Kinderdagcentra en peuterspeelzalen
  • GGZ-instellingen
  • Basisscholen
  • Instellingen voor onderwijs voor kinderen met een TaalOntwikkelingsStoornis (TOS) in de regio zoals Kentalis (Martinus van Beekschool te Oss en Nijmegen) en Vitus Zuid (Taalbrug te Eindhoven en Helmond)