Uw zorgnota

Komt u binnenkort naar Libra Revalidatie & Audiologie? Of bent u al klant? Onze behandelteams heten u van harte welkom! Op deze pagina vindt u informatie over het betalen van de zorg die wij leveren.

De kosten van onze behandelingen worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar als de verzekeraar een contract heeft met Libra Revalidatie & Audiologie. U kunt op de website van uw zorgverzekering nakijken of deze met ons een contract heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan.

Telefonisch contact of videobellen

Ook voor telefonische consulten declareert Libra R&A de kosten. Deze kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd of u krijgt de nota thuis gestuurd. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent.

Videobellen wordt vergoed zoals ieder ander consult. Dit geldt voor zowel een eerste afspraak/ intake, een vervolgafspraak als voor een behandeling.

Voor een digitaal consult gelden momenteel dus dezelfde regels als voor een fysiek consult. Ook telefonisch contact of videobellen kan ten laste komen van uw eigen risico.

Vergoedingen van uw zorg in 2021

Iedereen moet kunnen rekenen op toegang tot goede audiologische- en revalidatiezorg. Dat is de inzet van zorgverzekeraars, audiologische centra en revalidatiecentra.

De brancheverenigingen van de zorgverzekeraars, audiologische centra en revalidatiecentra hebben overlegd betreffende de audiologische- en revalidatiezorg in 2021. Waar eerder door hiervoor benoemde partijen werd gesproken over het doorzetten van de contracten van 2020 naar 2021 is er met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) halfweg 2021 afgesproken dat er lokaal onderhandeld dient te worden. Dit geldt voor alle verzekeraars, behalve Caresq (Eucare).
Hierdoor zijn er tot op heden nog niet met alle verzekeraars contracten afgesloten voor zowel revalidatie als audiologische zorg. Libra Revalidatie & Audiologie heeft de intentie om zowel voor 2021 als 2022 contracten met alle zorgverzekeraars aan te gaan.

Voor de Zintuigelijke Gehandicaptenzorg is geen aparte regeling 2021 van kracht, daar is over de contracten 2021 met continuïteitsintentie onderhandeld. Met zorgverzekeraars zijn inmiddels contracten 2021 voor de Zintuigelijk Gehandicaptenzorg afgesloten. Alleen met zorgverzekeraar DSW heeft Libra Revalidatie & Audiologie geen contract voor 2021.

Mocht u vragen hebben over de vergoeding van uw zorg bij Libra Revalidatie & Audiologie dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Onze behandelprogramma’s worden volledig vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Wij sturen de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Deze betaalt ons de factuur en verrekent met u het eigen risico.

Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder en bedraagt 385 euro. Dit betekent dat u de eerste 385 euro van uw zorgkosten zelf betaalt (dit geldt ook voor een telefonisch- of screen-to-screen contact). Als u naast het eigen risico ook een vrijwillig eigen risico heeft, is het bedrag dat u zelf voor uw zorg moet betalen hoger. U bepaalt zelf bij uw zorgverzekeraar of u een vrijwillig eigen risico hebt.

Als uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten, hanteren wij voor uw behandeling het passantentarief. Bekijk hier de passantentarieven voor 2021:

Wat betekent dit verder?
Libra kan de aan u geleverde zorg over het jaar 2021 niet rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. U ontvangt de factuur rechtstreeks en bent dan zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting aan Libra Revalidatie & Audiologie. U dient zelf bij de zorgverzekeraar te informeren welke vergoeding u ontvangt voor de behandeling bij Libra Revalidatie & Audiologie.

Kosten van aanpassingen, voorzieningen en/of hulpmiddelen

Tijdens het revalidatieproces kan blijken dat er voorzieningen, aanpassingen en/of hulpmiddelen nodig zijn. Dit wordt meestal vergoed door de ziektekostenverzekering of, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), door de gemeente. Vraag ernaar bij uw ziektekostenverzekeraar.

 veelgestelde vragen zorgnota