Uw zorgnota

Komt u binnenkort naar Libra Revalidatie & Audiologie? Of bent u al klant? Onze behandelteams heten u van harte welkom! Op deze pagina vindt u informatie over het betalen van de zorg die wij leveren.

De kosten van onze behandelingen* worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar als de verzekeraar een contract heeft met Libra Revalidatie & Audiologie. U kunt op de website van uw zorgverzekering nakijken of deze met ons een contract heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan.

*Let op: ook voor telefonische consulten declareert Libra R&A de kosten. Deze kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd of u krijgt de nota thuis gestuurd. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. 

Mijn zorgverzekeraar heeft een contract met Libra, wat wordt er vergoed?

Onze behandelprogramma’s worden volledig vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Wij sturen de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Deze betaalt ons de factuur en verrekent met u het eigen risico. 

Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder en bedraagt 385 euro. Dit betekent dat u de eerste 385 euro van uw zorgkosten zelf betaalt. Als u naast het eigen risico ook een vrijwillig eigen risico heeft, is het bedrag dat u zelf voor uw zorg moet betalen hoger. U bepaalt zelf bij uw zorgverzekeraar of u een vrijwillig eigen risico hebt.

Mijn zorgverzekeraar heeft GEEN contract met Libra, moet ik alles zelf betalen?

Als uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten, hanteren wij voor uw behandeling het passantentarief. Bekijk hier de passantentarieven voor 2019:

Wat betekent dit verder?
Libra kan de aan u geleverde zorg over het jaar 2019 niet rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. U ontvangt de factuur rechtstreeks en bent dan zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting aan Libra Revalidatie & Audiologie. U dient zelf bij de zorgverzekeraar te informeren welke vergoeding u ontvangt voor de behandeling bij Libra Revalidatie & Audiologie.

Kosten van aanpassingen, voorzieningen en/of hulpmiddelen

Tijdens het revalidatieproces kan blijken dat er voorzieningen, aanpassingen en/of hulpmiddelen nodig zijn. Dit wordt meestal vergoed door de ziektekostenverzekering of, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), door de gemeente. Vraag ernaar bij uw ziektekostenverzekeraar.

 veelgestelde vragen zorgnota