Waarvoor kan uw kind bij ons terecht

In onderstaand overzicht staan de aandoeningen en problemen die we bij Libra Revalidatie behandelen. Wilt u bijvoorbeeld weten of we spasticiteit behandelen? Zoek dan op spasticiteit en klik op de naam van de aandoening voor meer informatie.

Naam Omschrijving
0-4 jarigen Kinderrevalidatie richt zich op de zorg voor kinderen die door een motorisch probleem in de ontwikkeling beperkt worden. Vaak spelen er ook zorgen of problemen op gebied van de cognitie, waarneming, communicatie, sociaal-emotioneel gedrag en bijvoorbeeld epilepsie.
Chronische pijn Chronische pijnklachten aan het bewegingsapparaat houdt in dat je altijd pijn ervaart, die je belemmert in je functioneren.
Cerebrale parese Cerebrale parese (CP) is een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door beschadiging van de hersenen. CP ontstaat voor, tijdens of tot ongeveer één jaar na de geboorte, door bijvoorbeeld een infectie of zuurstofgebrek. CP is in Nederland de meest voorkomende oorzaak van (motorische) beperkingen bij kinderen. Bijna de helft van alle kinderen in de kinderrevalidatie heeft CP.
Coma Coma is een toestand van volledige bewusteloosheid, die zich typeert doordat de patiënt met apparatuur ondersteund moet worden om in leven te blijven. De ogen zijn gesloten, de basale lichaamsfuncties zoals de ademhaling en temperatuurregulatie zijn verstoord, en de patiënt reageert hooguit met enkele basale reflexen op sterke prikkels. De oorzaak is een verstoring van het waak-slaapcentrum boven in de hersenstam ten gevolge van bijvoorbeeld een ongeval, hersenbloeding of zuurstoftekort.
Complexe zitproblemen Problemen veroorzaakt door het niet goed (kunnen) zitten. Dit kan klachten geven in je dagelijks functioneren.
Coƶrdinatieproblemen (DCD) DCD staat voor Developmental Coördination Disorder. Kinderen met DCD zijn vaak onhandig en hebben moeite met dingen als een bal gooien en vangen en zichzelf aan- en uitkleden.
Loopproblemen Problemen bij het lopen, rennen, waardoor er klachten zijn van rug, benen, schoenen en spalken.
Neuromusculaire aandoening (NMA) NMA is een verzamelnaam voor veel verschillende neuromusculaire aandoeningen, zoals Duchenne SMA.
NAH NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel. Door ziekte of ongeval beschadigen je hersenen. Dit kan verschillende gevolgen hebben.
Spasticiteit Spasticiteit is een (meestal) te hoge spanning in de spieren, die wordt veroorzaakt door een verkeerde aansturing vanuit de hersenen.
Spina Bifida Spina Bifida is de medische benaming voor een open rug. Dit is een aanlegstoornis die vroeg in de zwangerschap ontstaat als de ruggengraat niet goed gesloten wordt. Dit kan voor diverse problemen zorgen.
Plexuslaesie / Erbse Parese Tijdens de geboorte zijn de zenuwen in het nek- schoudergebied beschadigd geraakt waardoor de arm of hand niet zo goed kan bewegen.
Unilaterale parese Unilaterale parese is een vorm van Cerebrale parese, waarbij alleen de rechter- of linkerkant is aangedaan door de hersenbeschadiging. De beschadiging in de hersenen zorgt ervoor dat een houdings- en/of bewegingsstoornis ontstaat aan één kant van je lichaam.