Kinderen

Kinderen leren op vroege leeftijd communiceren. Eerst in de vorm van gebaren en geluidjes, later door te praten en te luisteren. Als u merkt dat de ontwikkeling van uw kind op spraak- en/of taalgebied niet op gang komt, of achterloopt bij andere kinderen, kan Libra Revalidatie & Audiologie helpen. Als u twijfelt of uw kind goed hoort, kan Libra onderzoek doen en adviseren en begeleiding geven aan kinderen en jongeren met gehoorproblemen.

Heeft ú het vermoeden dat er iets in de spraak- taalontwikkeling van uw kind niet klopt?

Krijgt u het advies: U wordt geadviseerd contact op te nemen met een CB-arts/verpleegkundige of logopedist? Dan kunt u ook met uw vraag terecht bij Libra Audiologie.

Hieronder leest u hoe wij onderzoek doen en advies of behandeling bieden, nadat u doorverwezen bent door een jeugdarts/CB-arts of huisarts. Ook een vrijgevestigd logopediste kan u adviseren uw kind eerst te laten doorverwijzen (door een jeugdarts/CB-arts of huisarts) voor nader onderzoek bij Libra Audiologie.

Lees hoe u bij ons terecht kunt komen voor onderzoek naar gehoor-, spraak- en taalproblemen.

Bij Libra behandelen wij kinderen en jongeren met diverse problemen op het gebied van gehoor, spraak en taal. Lees hier meer over die problemen en wat wij daar aan doen.

Wat houdt een behandeling in? Hoe lang duurt deze? Wie behandelt mijn kind? Hoe worden wij als ouders betrokken in het proces?

Uw kind met een gehoor-, spraak- of taalprobleem heeft soms aangepaste zorg nodig om zich verder te ontwikkelen. Lees meer over bijvoorbeeld passend onderwijs en zwemles voor slechthorende kinderen.

Heeft u vragen of wilt u weten waar u terecht kunt voor onze zorg? Bekijk hoe u contact met ons kunt opnemen.