Wachttijden kinderen en jongeren

Onderstaand een overzicht van de driemaandelijks gemiddelde wachttijden (laatste update wachttijden 01-12-2021). De wachttijd voor behandeling is vermeld in weken vanaf het moment dat wordt besloten tot behandeling over te gaan tot aan het moment waarop gestart wordt met de behandeling.

De wachttijden zijn een gemiddelde van de afgelopen drie maanden en geven daarom een wat vertekend beeld over de huidige wachttijden.

Coronamaatregelen

Door de landelijke corona maatregelen zijn wij helaas genoodzaakt om bepaalde revalidatiezorg uit te stellen. Hierdoor kunnen onderstaande wachttijden oplopen. Uiteraard doen wij er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te maken en waar mogelijk alternatieve vormen van zorg, b.v. online of telefonisch, te bieden.

Nemen de beperkingen toe, neem dan altijd contact op met uw huisarts.

Wij doen ons best om u in deze uitzonderlijke situatie zo goed en zo snel mogelijk te helpen.

Polikliniek Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 2 4 nvt
Amputaties nvt nvt nvt
Chronische pijn 4 5 3
Dwarslaesie 3 3 nvt
Hersenen 4 3 5
Neurologie 4 5 nvt
Organen 4 2 nvt
Eerste consult Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 5 5 nvt
Amputaties nvt nvt nvt
Chronische pijn 2 4 3
Dwarslaesie 2 2 nvt
Hersenen 5 5 4
Neurologie 5 5 nvt
Organen 2 2 nvt

Contact wachttijden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken vanaf inschrijving. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken vanaf indicatie.

Locatie Blixembosch 088 - 31 32 080
Locatie Leijpark 088 - 31 33 330
Locatie Weert 088 - 31 32 433