Wachttijden Revalidatie kinderen en jongeren

Onderstaand een overzicht met de actuele wachttijden in weken.

Polikliniek Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 4 2 nvt
Amputaties nvt nvt nvt
Chronische pijn en psychische stoornis 3 2 2
Dwarslaesie nvt 1 nvt
Hersenen 5 5 nvt
Neurologie 7 5 nvt
Organen 9 8 nvt
Eerste consult Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 4 3 nvt
Amputaties 11 nvt nvt
Chronische pijn en psychische stoornis 3 4 1
Dwarslaesie nvt nvt nvt
Hersenen 6 4 2
Neurologie 5 5 nvt
Organen nvt 2 nvt