Wachttijden kinderen en jongeren

Onderstaand een overzicht met de driemaandelijks gemiddelde wachttijden (laatste update wachttijden 01-10-2020). De wachttijd voor behandeling is de wachttijd in weken vanaf het moment dat wordt besloten tot behandeling tot aan het moment waarop gestart wordt met de behandeling.

De wachttijden zijn een gemiddelde van de afgelopen drie maanden en geven daarom een vertekend beeld over de huidige wachttijden.

Polikliniek Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 15 12 nvt
Amputaties nvt nvt nvt
Chronische pijn 4 10 1
Dwarslaesie 7 5 nvt
Hersenen 10 18 nvt
Neurologie 2 10 nvt
Organen 8 8 nvt
Eerste consult Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 6 4 nvt
Amputaties nvt nvt nvt
Chronische pijn 7 6 1
Dwarslaesie 7 2 nvt
Hersenen 5 7 2
Neurologie 9 6 nvt
Organen 3 4 nvt

Contact wachttijden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken vanaf inschrijving. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 6 weken vanaf indicatie.

Locatie Blixembosch 088 - 31 32 080
Locatie Leijpark 088 - 31 33 330
Locatie Weert 088 - 31 32 433