Wachttijden Revalidatie kinderen en jongeren

Onderstaand een overzicht met de actuele wachttijden in weken.

Polikliniek Locatie Blixembosch Locatie Leijpark
Aandoening bewegingsapparaat 4 5
Amputaties nvt nvt
Chronische pijn en psychische stoornis 6 3
Dwarslaesie nvt 0
Hersenen 5 4
Neurologie 4 5
Organen 10 nvt
Eerste consult Locatie Blixembosch Locatie Leijpark
Aandoening bewegingsapparaat 5 5
Amputaties nvt nvt
Chronische pijn en psychische stoornis 4 4
Dwarslaesie 4 3
Hersenen 4 4
Neurologie 4 4
Organen nvt 2