Wachttijden kinderen en jongeren

Onderstaand een overzicht met de driemaandelijks gemiddelde wachttijden. De wachttijd voor behandeling is de wachttijd in weken vanaf het moment dat wordt besloten tot behandeling tot aan het moment waarop gestart wordt met de behandeling.

Let op! Deze wachttijden zijn een gemiddelde van afgelopen drie maanden en geven een vertekend beeld over de huidige wachttijden (juli 2020).

Polikliniek Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 22 14 nvt
Amputaties nvt nvt nvt
Chronische pijn 9 14 1
Dwarslaesie 17 1 nvt
Hersenen 12 23 nvt
Neurologie 18 11 nvt
Organen 9 6 nvt
Eerste consult Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 6 3 nvt
Amputaties nvt nvt nvt
Chronische pijn 7 6 1
Dwarslaesie nvt nvt nvt
Hersenen 6 7 2
Neurologie 9 6 nvt
Organen 3 2 nvt

Contact wachttijden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Locatie Blixembosch 088 - 31 32 080
Locatie Leijpark 088 - 31 33 330
Locatie Weert 088 - 31 32 433