Wachttijden volwassenen

Onderstaand een overzicht met de driemaandelijks gemiddelde wachttijden (laatste update wachttijden 05-10-2021). De wachttijd voor behandeling is de wachttijd in weken vanaf het moment dat wordt besloten tot behandeling tot aan het moment waarop gestart wordt met de behandeling. De wachttijd is in kalenderdagen van een individuele klant die wachtende is op zijn/haar eerste afspraak.

De wachttijden zijn een gemiddelde van de afgelopen drie maanden en geven daarom een vertekend beeld over de huidige wachttijden.

Op dit moment zijn er voor het behandelprogramma COVID-19 nog geen wachttijden.

Polikliniek Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 4 4 4
Amputaties 5 5 5
Chronische pijn 6 6 7
Dwarslaesie 4 4 1
Hersenen 3 3 2
Neurologie 4 4 2
Organen 3 3 2
Eerste consult Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 4 4 4
Amputaties 2 6 1
Chronische pijn 4 6 3
Dwarslaesie 4 3 2
Hersenen 4 4 2
Neurologie 5 3 4
Organen 2 3 2

Contact wachttijden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken vanaf inschrijving. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken vanaf indicatie.

Locatie Blixembosch 088 - 31 32 080
Locatie Leijpark 088 - 31 33 330
Locatie Weert 088 - 31 32 433