Wachttijden Revalidatie volwassenen

Onderstaand een overzicht met de actuele wachttijden in weken.

Polikliniek Locatie Blixembosch Locatie Leijpark
Aandoening bewegingsapparaat 3 4
Amputaties 2 3
Chronische pijn en psychische stoornis 4 6
Dwarslaesie 3 3
Hersenen 4 5
Neurologie 3 5
Organen 3 2
Eerste consult Locatie Blixembosch Locatie Leijpark
Aandoening bewegingsapparaat 4 3
Amputaties 3 3
Chronische pijn en psychische stoornis 5 4
Dwarslaesie 3 3
Hersenen 3 4
Neurologie 4 3
Organen 1 1