Wachttijden Revalidatie volwassenen

Onderstaand een overzicht met de actuele wachttijden in weken.

Polikliniek Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 4 4 nvt
Amputaties 2 2 2
Chronische pijn en psychische stoornis 5 6 3
Dwarslaesie 4 3 1
Hersenen 6 5 2
Neurologie 4 5 2
Organen 4 2 1
Eerste consult Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 4 4 3
Amputaties 3 2 3
Chronische pijn en psychische stoornis 4 4 4
Dwarslaesie 6 3 nvt
Hersenen 5 4 3
Neurologie 5 3 4
Organen 2 2 1