Behandelprogramma's

In onderstaand overzicht staan de behandelprogramma's van Libra Revalidatie. Typ in de zoekbalk een trefwoord waarover u meer wilt weten en het overzicht wordt automatisch gefilterd. Klik op de naam van het programma, in de linker kolom, voor meer informatie.

Naam Omschrijving
Amputatie arm/hand Amputatie kan noodzakelijk zijn als gevolg van een ongeluk, infectie of een kwaadaardige ziekte. Er verandert dan veel in uw leven. Bepaalde handelingen zijn b.v. moeilijk geworden of niet meer mogelijk. Libra Revalidatie geeft u de juiste zorg en aandacht tijdens uw revalidatieproces.
Amputatie been Amputatie kan noodzakelijk zijn als gevolg van een ongeluk, infectie of een kwaadaardige ziekte. Er verandert dan veel in uw leven. Bepaalde handelingen zijn b.v. moeilijk geworden of niet meer mogelijk. Libra Revalidatie geeft u de juiste zorg en aandacht tijdens uw revalidatieproces.
Chronische pijn Als u pijn ervaart, probeert u alles te doen om er vanaf te komen. Hoewel pijn niet fijn is, is pijn wel een effectief en essentieel onderdeel van het leven. Maar wat als de pijn niet overgaat en er geen oorzaak/verklaring is voor de klachten? Dan helpt Libra Revalidatie u met het leren omgaan met uw pijnklachten.
COVID-19 Heeft u een intensieve periode met COVID-19 in het ziekenhuis gelegen en bent u nog aan het herstellen? Libra Revalidatie kan u helpen om zo goed als mogelijk weer deel te nemen aan de maatschappij en u, waar gewenst, te ondersteunen bij terugkeer naar het arbeidsproces.
Dwarslaesie Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg, waarbij verlamming van de benen, bij hogere letsels ook van de armen of zelfs van de ademhalingsspieren optreedt. Libra Revalidatie helpt u met het verbeteren van uw zelfredzaamheid op een manier die bij u past. Met behandeldoelen, afgestemd op uw mogelijkheden en gericht op wat u belangrijk vindt in het leven.
Hart/long Een chronische hart- en/of longaandoening kan veel klachten en beperkingen geven. In sommige gevallen kunnen er, ondanks een optimale behandeling met medicijnen, toch beperkingen blijven bestaan waardoor u beperkt bent. Libra Revalidatie werkt samen met u aan mogelijkheden om uw dagelijks leven te verbeteren.
Multiple Sclerose (MS) MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel, waardoor zenuwen minder goed functioneren en er klachten en soms uitvalsverschijnselen ontstaan. Revalideren bij Libra betekent het verbeteren van uw zelfredzaamheid op een manier die bij u past. Met behandeldoelen, afgestemd op uw mogelijkheden en gericht op wat u belangrijk vindt.
Neuromusculaire aandoeningen (NMA) Als je knippert met je ogen of je met je hand iets vastpakt, geven je hersenen via een zenuw een signaal door aan een spier. Bij een NMA gaat er in dit proces iets mis. Er treden spierzwakte en krachtverlies op. Het behandelprogramma van Libra Revalidatie is er op gericht de gevolgen van uw ziekte en de beperkingen die daar uit voortvloeien te verminderen.
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) NAH kan zichtbare en niet-zichtbare gevolgen hebben, zoals verlamming van de linker- of rechterhelft van het lichaam, problemen met taal, met het geheugen of vermoeidheid. Libra Revalidatie werkt met u aan de dingen die u nog wél kunt of in ieder geval kunt leren, met als doel dat u weer zoveel mogelijk het leven van voorheen kan oppakken. En als dat niet mogelijk is, zoeken we samen met u naar een nieuw evenwicht.
Oncologische revalidatie De ziekte kanker haalt uw leven flink overhoop. Tijdens en na chemotherapie en/of operaties kunt u klachten krijgen als vermoeidheid, verminderde conditie, somberheid of zelfs depressieve gevoelens. Als u moeite heeft om de draad weer op te pakken, biedt Libra Revalidatie u houvast, zodat u weer vat krijgt op uw eigen leven.
Parkinson Parkinson is een hersenziekte, waarbij zenuwcellen in een bepaald hersengebied versneld afsterven. Hierdoor ontstaat een tekort aan dopamine, een stof waarmee hersendelen met elkaar communiceren en het lichaam opdrachten krijgt. Uw ‘automatische piloot’ gaat haperen. De behandeling van Libra Revalidatie is er op gericht om u zo optimaal mogelijk te laten functioneren in uw dagelijkse activiteiten, werk, hobby en sport.
Transitie Op een bepaalde leeftijd maak je de overstap van kinderrevalidatie naar volwassenenrevalidatie. Deze fase noemen we transitie. Je groeit in je eigen tempo toe naar zo zelfstandig mogelijk beslissingen nemen over je zorgproces. En dat hoef je niet alleen te doen. Een gespecialiseerd team van Libra Revalidatie helpt je graag op weg.
Trauma Bij een ongeval, een trauma, kan letsel ontstaan aan onder andere botten, spieren, gewrichten en zenuwen. Is er sprake van meerdere letsels aan verschillende delen van het lichaam, dan spreken we van een multitrauma. Wordt u door uw klachten ernstig beperkt, dan staat het team van Libra Revalidatie voor u klaar. Uw hulpvraag is leidend bij het bepalen welke doelen nagestreefd kunnen worden.
Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) VIN is een behandelprogramma voor kinderen, jongeren en volwassenen die in een toestand van verminderd bewustzijn (vegetatief of laag bewust) verkeren na ernstig hersenletsel. Dit behandelprogramma wordt door Libra Revalidatie als enige in Nederland aangeboden (locatie Leijpark in Tilburg).