Informatie voor verwijzers

Libra Revalidatie & Audiologie is hét centrum voor specialistische revalidatiezorg in Zuidoost- en Midden-Brabant. Wij bieden op maat gemaakte behandeling en professionele begeleiding. In het revalidatietraject gaan wij altijd uit van de hulpvraag van de cliënt

Onze behandelteams zijn multidisciplinair; professionals op allerlei gebied werken samen om de beste zorg te leveren aan de revalidant.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wij behandelen revalidanten met een complexe zorgvraag. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht. Bij Libra bieden wij poliklinische revalidatie en klinische revalidatie.

Neem direct contact op met ons, of stuur een verwijsbrief op.
Libra Revalidatie & Audiologie is ook aangesloten bij het platform Zorgdomein.

Als medisch specialist in een ziekenhuis kunt u een klinisch consult aanvragen bij de revalidatiearts in uw ziekenhuis. Deze revalidatiearts kijkt bij de opgenomen patiënten of er een indicatie is voor klinische- of poliklinische revalidatie of revalidatie elders. Als er een indicatie is voor klinische revalidatie vult de revalidatiearts vervolgens het aanmeldingsformulier in.

De opnamecommissie van Libra neemt de verwijzing in behandeling en geeft vervolgens de opnamedatum of plaatsing op de wachtlijst door aan de verwijzend revalidatiearts en / of de kliniek.

Huisartsen en medisch specialisten verwijzen een patiënt door naar een revalidatiearts van Libra Revalidatie & Audiologie met een verwijsbrief. Als een patiënt zelf contact zoekt met het (medisch) secretariaat voor een afspraak en er is nog geen verwijsbrief, verwijzen we eerst terug naar de huisarts of specialist. Om te kunnen verwijzen naar de polikliniek van Libra moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden staan vermeld in onderstaand overzicht:

Algemeen

 • Orthesiologie inclusief schoenaanpassingen en prothesiologie waarbij multidisciplinaire visie van revalidatiearts, technici zoals orthopedisch schoenmaker en instrumentmaker en eventuele andere revalidatieprofessionals meerwaarde heeft voor de keuze van het hulpmiddel.
 • Spasticiteit met functionele consequenties.

Kinderen/jongeren

 • Ontwikkelingsachterstand met naast overige componenten ook motorische component.
 • Begrepen of meer dan 6 maanden aanwezige onbegrepen klachten van het houdings- en bewegingsapparaat met gevolgen voor het functioneren.
 • Voorbeelden: neuromusculaire aandoeningen, cerebrale parese, psychomotore retardatie, onhandige motoriek

Volwassenen

 • NAH met complexe hulpvraag op gebieden bewegen, communicatie, cognitie, gedrag en emotie met gevolgen voor functioneren arbeid/dagbesteding.
 • Alle patiënten met een progressieve neuromusculaire aandoening.
 • Overige progressieve neurologische ziektebeelden zoals MS, Parkinson met een complexe hulpvraag.
 • Ziektebeelden met meervoudige problematiek zoals spina bifida, dwarslaesie.
 • Status na amputatie.
 • Complexe longproblematiek met consequenties voor het functioneren.
 • Specifieke en aspecifieke klachten van het houdings- en bewegingsapparaat zoals na trauma of met RA, maar ook chronische pijn.
 • Complexe hartproblematiek met consequenties voor het functioneren (Alleen mogelijk bij Libra Locatie Blixembosch
 • Chronische pijn: geen hulpvraag gericht op klachtenvermindering, maar op beter functioneren. (Alleen mogelijk bij Libra,  locatie Blixembosch)

Als medisch specialist in een ziekenhuis kunt u een klinisch consult aanvragen bij de revalidatiearts in uw ziekenhuis. Deze revalidatiearts kijkt bij de opgenomen patiënten of er een indicatie is voor klinische- of poliklinische revalidatie of revalidatie elders. Als er een indicatie is voor klinische revalidatie vult de revalidatiearts vervolgens het aanmeldingsformulier in.

De opnamecommissie van Libra neemt de verwijzing in behandeling en geeft vervolgens de opnamedatum of plaatsing op de wachtlijst door aan de verwijzend revalidatiearts en / of de kliniek.

Huisartsen en medisch specialisten verwijzen een patiënt door naar een revalidatiearts van Libra Revalidatie & Audiologie met een verwijsbrief. Als een patiënt zelf contact zoekt met het (medisch) secretariaat voor een afspraak en er is nog geen verwijsbrief, verwijzen we eerst terug naar de huisarts of specialist. Om te kunnen verwijzen naar de polikliniek van Libra moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden staan vermeld in onderstaand overzicht:

Algemeen

 • Orthesiologie inclusief schoenaanpassingen en prothesiologie waarbij multidisciplinaire visie van revalidatiearts, technici zoals orthopedisch schoenmaker en instrumentmaker en eventuele andere revalidatieprofessionals meerwaarde heeft voor de keuze van het hulpmiddel.
 • Spasticiteit met functionele consequenties.

Kinderen/jongeren

 • Ontwikkelingsachterstand met naast overige componenten ook motorische component.
 • Begrepen of meer dan 6 maanden aanwezige onbegrepen klachten van het houdings- en bewegingsapparaat met gevolgen voor het functioneren.
 • Voorbeelden: neuromusculaire aandoeningen, cerebrale parese, psychomotore retardatie, onhandige motoriek

Volwassenen

 • NAH met complexe hulpvraag op gebieden bewegen, communicatie, cognitie, gedrag en emotie met gevolgen voor functioneren arbeid/dagbesteding.
 • Alle patiënten met een progressieve neuromusculaire aandoening.
 • Overige progressieve neurologische ziektebeelden zoals MS, Parkinson met een complexe hulpvraag.
 • Ziektebeelden met meervoudige problematiek zoals spina bifida, dwarslaesie.
 • Status na amputatie.
 • Complexe longproblematiek met consequenties voor het functioneren.
 • Specifieke en aspecifieke klachten van het houdings- en bewegingsapparaat zoals na trauma of met RA, maar ook chronische pijn.
 • Complexe hartproblematiek met consequenties voor het functioneren (Alleen mogelijk bij Libra Locatie Blixembosch
 • Chronische pijn: geen hulpvraag gericht op klachtenvermindering, maar op beter functioneren. (Alleen mogelijk bij Libra,  locatie Blixembosch)

Ga direct naar: