Communicatiecursus

Slechthorendheid kan mensen isoleren. Om te leren omgaan met slechthorendheid verzorgen een logopedist en een maatschappelijk werker van Libra een communicatiecursus.

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van één ochtend in de week. De groepsgrootte is maximaal acht paren (16 mensen).

De inhoud van de cursus is tweeledig:

  • De logopedist vertelt u over de communicatieregels en technische spraakafzien. Bij spraakafzien moet u denken aan liplezen maar dan in een breder verband. We letten op de lippen/mondstand, maar ook op de gezichtsuitdrukking van de spreker en iemands houding.
  • De maatschappelijk werker gaat in op het sociale en isolerende aspect van slechthorendheid en hoe de slechthorende en zijn partner hiermee om kunnen gaan. En nog belangrijker hoe de partners op een nieuwe manier met elkaar kunnen omgaan om zo optimaal mogelijk te communiceren.

Interesse?

Als u interesse heeft voor de communicatiecursus kunt u dat aangeven bij een van onze medewerkers. Hij/zij zorgt dan dat u op de wachtlijst geplaatst wordt. Zodra een nieuwe cursus start, wordt er contact met u opgenomen.

De data voor de communicatiecursus op het audiologisch centrum Breda/Tilburg zijn vastgesteld.

Locatie Breda:
19 oktober, 26 oktober, 2 november, 9 november, 16 november, 23 november, 30 november en 7 december 2018.

Locatie Tilburg:
18 januari, 25 januari, 8 februari, 15 februari, 22 februari, 1 maart, 15 maart en 22 maart 2019.

Locatie Breda:
12 april, 19 april, 26 april, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 7 juni en 14 jun 2019.

De cursus wordt gegeven op vrijdagochtend van 9:30 uur - 11:15 uur. Het is belangrijk dat de slechthorende een partner vindt die bereid is samen deel te nemen aan de cursus.

U kunt in aanmerking komen voor deze cursus als u patiënt bent van ons centrum en aangeeft dat u problemen ondervindt bij de communicatie die veroorzaakt worden door uw slechthorendheid. U kunt zich aanmelden bij een medewerker van het audiologisch centrum. We werken met een wachtlijst waardoor het dus niet zeker is dat u direct kunt deelnemen aan de eerstvolgende cursus.

Meer informatie