Publicaties Libra R&A

Bekijk hieronder een overzicht van de publicaties die Libra uitgebracht heeft zoals de Jaarbeelden, Jaarverantwoording, Milieujaarverslag en het Strategisch Beleid.

Jaarbeelden Naar boven

Bekijk het jaarbeeld van Libra Revalidatie & Audiologie van 2018.

Lees meer

Bekijk het jaarbeeld van Libra Revalidatie & Audiologie van 2017.

Lees meer

Bekijk het jaarbeeld van Libra Revalidatie & Audiologie van 2016.

Lees meer

Bekijk het jaarbeeld van Libra Revalidatie & Audiologie van 2015.

Lees meer

Bekijk het online jaarbeeld van 2013. Hierin vindt u onder andere een terug- en vooruitblik van de Raad van Bestuur, informatie over onze Planetree werkwijze en verhalen uit de praktijk.

Lees meer

Bekijk het jaarbeeld van Libra Revalidatie & Audiologie van 2012. Hierin staat informatie over ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, zorgaanbod en ons sportcentrum.

Lees meer

Bekijk het jaarbeeld over het jaar 2011. Hierin wordt teruggekeken naar projecten uit 2011 en vooruit gekeken naar de toekomst van Libra Revalidatie & Audiologie (voorheen Libra Zorggroep).

Lees meer

Strategisch beleid Naar boven

De komende periode zullen we geen verandering aanbrengen in de ingezette koers. Wel nemen we ons aanbod onder de loep. We zullen duidelijke keuzes maken, die de kwaliteit en veiligheid van de geboden behandeling, zorg- en dienstverlening garanderen.

Download document

In 2013 is een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld voor de periode van 2013 tot en met 2015. De inhoud van dit beleidsplan is weergegeven in de video "Een plek waar wonderen gebeuren". Deze kunt u bekijken op de pagina "Over Ons" in het servicemenu van onze website. Klik op de downloadbutton voor de tekstversie van de video.

Download document

In de aanloop naar dit strategische beleidsplan zijn kernwaarden benoemd als ‘ondernemend’, ‘onderscheidend’, ‘samenwerkingsgericht’ en ‘maatwerk’. In het beleidsplan leest u meer over de visie op de bedrijfsvoering over de jaren 2008 tot en met 2010.

Download document