Publicaties Libra R&A

Bekijk hieronder een overzicht van de publicaties die Libra uitgebracht heeft zoals de Jaarbeelden, Jaarverantwoording, Milieujaarverslag en het Strategisch Beleid.

Jaarbeelden Naar boven

Bekijk het jaarbeeld 2021 van Libra R&A: 2021: op weg naar een nieuwe balans

Lees meer

Bekijk het jaarbeeld 2020 van Libra R&A: 2020: Balanceren tijdens crisis.

Lees meer

Bekijk het jaarbeeld van Libra Revalidatie & Audiologie van 2019.

Lees meer

Bekijk het jaarbeeld van Libra Revalidatie & Audiologie van 2018.

Lees meer

Bekijk het jaarbeeld van Libra Revalidatie & Audiologie van 2017.

Lees meer

Bekijk het jaarbeeld van Libra Revalidatie & Audiologie van 2016.

Lees meer

Bekijk het jaarbeeld van Libra Revalidatie & Audiologie van 2015.

Lees meer

Strategisch beleid Naar boven

Om onze strategische koers voor de komende drie jaar vast te leggen, is een startbijeenkomst gehouden samen met alle leidinggevenden, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, het bestuur van de Medische Staf en de Raad van Toezicht. Door de vragen; waar staan we nu?, waar zijn we trots op?, wat moeten we behouden en waar zien we kansen? is de organisatie tegen het licht gehouden en zijn prioriteiten voor de toekomst aangegeven.

Download document

De komende periode zullen we geen verandering aanbrengen in de ingezette koers. Wel nemen we ons aanbod onder de loep. We zullen duidelijke keuzes maken, die de kwaliteit en veiligheid van de geboden behandeling, zorg- en dienstverlening garanderen.

Download document

In 2013 is een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld voor de periode van 2013 tot en met 2015. De inhoud van dit beleidsplan is weergegeven in de video "Een plek waar wonderen gebeuren". Deze kunt u bekijken op de pagina "Over Ons" in het servicemenu van onze website. Klik op de downloadbutton voor de tekstversie van de video.

Download document

In de aanloop naar dit strategische beleidsplan zijn kernwaarden benoemd als ‘ondernemend’, ‘onderscheidend’, ‘samenwerkingsgericht’ en ‘maatwerk’. In het beleidsplan leest u meer over de visie op de bedrijfsvoering over de jaren 2008 tot en met 2010.

Download document