Willemijn van Erp

Sinds januari 2019 bezoek ik voor Libra R&A in het hele land patiënten in ziekenhuizen met een langdurige bewustzijnsstoornis. Ik onderzoek of deze mensen wel of geen tekenen van zelfbesef of besef van de omgeving laten zien. Uit ons eigen onderzoek blijkt namelijk dat 41% van de patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis de verkeerde diagnose krijgt.

Voor mijn onderzoek en mijn klinische werk heb ik, naast het onderzoek van de patiënt, intensief contact met hun naasten, medisch specialisten, paramedici en de verzorging.

De meeste patiënten zijn tussen de 35 en 45 jaar. Als zij een langdurige bewustzijnsstoornis hebben, kunnen zij een indicatie krijgen om binnen het unieke VIN-programma van Libra locatie Leijpark in Tilburg te revalideren. Dit is een zeer specialistisch revalidatieprogramma om patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis weer bij bewustzijn te krijgen. In veel gevallen komt een patiënt, na een intensieve revalidatie, weer bij en is een relatief gelukkig leven, ook met ernstige cognitieve en motorische beperkingen, zeker niet ondenkbaar.

Als onderzoeker ben ik gespecialiseerd in de ernstige uitkomsten van niet-aangeboren hersenletsel; in het bijzonder langdurige bewustzijnsstoornissen. Naast dit werk voor Libra R&A ben ik als wetenschapper verbonden aan het RadboudUMC, de Coma Science Group in Luik en aan De Wijngaard, een verpleeghuis met het LIN programma.

Ik vind mijn werk heel bijzonder. Er gebeurt iets ernstigs in iemands leven, het leven lijkt stil te staan, maar in veel gevallen is er nog heel veel mogelijk. Dat vind ik heel boeiend. Daar gaat mijn onderzoek en mijn werk over. Er is nog zoveel te leren!